Muutoksia kartoitusohjeisiin (ISOM2017-2)

Kansainvälinen Suunnistusliitto (IOF) on julkaissut korjauspäivityksen suunnistuskartan kuvausohjeeseen (ISOM2017). Päivitetyn karttasäännön nimi on jatkossa ISOM2017-2.

Keväällä 2017 julkaistua kuvausohjetta on hieman korjattu havaittujen epäkohtien osalta. Muutokset vaikuttavat lähinnä kartoittajille karttatiedostojen asetuksiin. Suunnistajille muutokset ovat käytännössä huomaamattomia. Nyt tehdyt sääntökorjaukset ovat olleet Suomessa suosituksina käytössä pääosin jo viime vuonna.

Näkyvimpiä muutoksia ovat:

  • Pienen jyrkänteen kantaviiva palautetaan vanhaan leveyteen (0,25 mm). Viivan päät pyöristetyt.
  • Kaivon merkki hieman aiempaa pienempi.
  • Vihreät tiheikkömerkit palautetaan aiempiin väriarvoihin 30 % ja 60 %.
  • Pienempi yksittäisen puun merkki hieman muutettu (vihreässä pisteessä valkoinen sisus).

Viralliset IOF:n karttasäännöt

SSL julkaisee ISOM2017-2 suomennokset ja symbolitiedostot myöhemmin tänä vuonna. Kesäkaudella 2019 voidaan siirtymäaikana käyttää alkuperäistä ISOM2017 tai päivitettyä ISOM2017-2 ohjetta.