Karttarahan jako 2018

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 11.12.2018 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2018. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus tai ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Vuoden 2018 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Alla ovat tukimäärät (euroa / km²).

KarttaEnsikartoitusUusintakartoitusAjantasaistus
    
Arvokilpailukartta suunnistus690,00414,00276,00
Arvokilpailukartta sprintti1035,00621,00414,00
Arvokilpailukartta hiihtosuunnistus258,75258,75258,75
Arvokilpailukartta pyöräsuunnistus172,50103,5069,00
Arvokilpailukartta tarkkuussuunnistus690,00414,00276,00
Kilpailukartta suunnistus258,75155,25103,50
Sprinttisuunnistuskartta työläs517,50310,50207,00
Sprinttisuunnistuskartta normaali345,00207,00138,00
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen258,75155,25103,50
Muu kartta suunnistus172,50103,5069,00
Muu kartta hiihtosuunnistus129,38129,38129,38
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta77,6346,5831,05
Muu kartta pyöräsuunnistus20,7012,428,28
Muu kartta tarkkuussuunnistus517,50310,50207,00
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta, opetuskartta172,50103,5069,00

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksetaan myös ns. nuoren kartoittajan tukea, kun kartan on tehnyt alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus on 150 euroa / kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2019.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttaraha maksetaan helmi-maaliskuussa 2019 sille pankkitilille, jonka seura on ilmoittanut raportoinnin yhteydessä. Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2018 (pdf)