Karttarahan jako 2017

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 12.12.2017 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2017. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Vuoden 2017 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

Karttalaji

Ensikartoitus

€/km²

Uusintakartoitus

€/km²

Ajantasaistus

€/km²

Arvokilpailukartta suunnistus618,84371,30247,54
Arvokilpailukartta sprintti928,26556,96371,30
Arvokilpailukartta hiihtosuunnistus232,07232,07232,07
Arvokilpailukartta pyöräsuunnistus154,7192,8361,88
Arvokilpailukartta tarkkuussuunnistus618,84371,30247,54
Kilpailukartta suunnistus232,07139,2492,83
Sprinttisuunnistuskartta työläs464,13278,48185,65
Sprinttisuunnistuskartta normaali309,42185,65123,77
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen232,07139,2492,83
Muu kartta suunnistus (mm. kuntorastit)154,7192,8361,88
Muu kartta hiihtosuunnistus116,03116,03116,03
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta69,6241,7727,85
Muu kartta pyöräsuunnistus18,5711,147,43
Muu kartta tarkkuussuunnistus464,13278,48185,65
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta opetus154,7192,8361,88

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2018.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttarahan maksupäivä seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille: 22.12.2017.

Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2017 (pdf)