Johdanto

Päivitetty 13.2.2016

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu

Suunnistusliiton huippu-urheilun linjauksista ja toiminnan kehittämisestä vastaa valmennuspäällikön johdolla kunkin lajin valmennusjohto huippusuunnistusryhmän tukemana. Ryhmän esittelijänä ja huippusuunnistuksen johtajana toimii valmennuspäällikkö. Huippusuunnistuksen valmennusjärjestelmä käsittää:

  • maajoukkuetoiminnan suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa, pyöräsuunnistuksessa ja tarkkuussuunnistuksessa
  • valmennusryhmätoiminnan suunnistuksessa, hiihtosuunnistuksessa ja pyöräsuunnistuksessa
  • alueellisen valmennuksen
  • valmentajakoulutuksen
  • kansallisen huippukilpailutoiminnan

Päätoimisen valmennuspäällikön (100 %) lisäksi huippusuunnistuksen parissa työskentelee päätoiminen suunnistuksen päävalmentaja (100 %), kolme päätoimista nuorten olympiavalmentajaa (100 %), päätoiminen nuorisotoiminnan kehityspäällikkö (50 % nuoriso / 50 % huippu), hiihtosuunnistuksen päävalmentaja (50 %), valmennus-/toimistosihteeri (50 % / 50 %), noin 10 maajoukkue-/ryhmävalmentajaa (oto) ja noin 20 valmennuksen tukihenkilöä (oto).

Huippusuunnistuksen organisaatiokaavio

Kuva: Huippusuunnistuksen organisaatiokaavio Suunnistusliitossa.

Suunnistusliiton valmennuksen ja valmentajakoulutuksen linja perustuu tähän valmennusjärjestelmäkuvaukseen, suunnistuksen lajianalyysiin sekä ensisijaisesti tutkittuihin, kokemuksen kautta hyväksi koettuihin valmennusmenetelmiin. Valmennusjärjestelmäkuvausta ja lajianalyysiä päivitetään säännöllisesti toimintaympäristön muuttuessa. Nuorisosuunnistusta ohjaavat Suunnistusseuran huipputreenit -harjoituskorttipaketti sekä Nuoren Suomen Hyvä lasten ja nuorten urheilu. Käytännön tasolla toimintaa ohjaavat liiton visio, missio ja strategia, vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä kokonaisvaltainen, urheilijakeskeinen valmennusnäkemys. Annettujen raamien puitteissa valmennus- ja koulutustoiminta voi ja saa olla ”tekijänsä näköistä”. Alla oleva kuvio mallintaa suunnistuksen kokonaisvaltaista valmennusta. Tätä on avattu tarkemmin suunnistuksen lajianalyysissä. Lajianalyysistä johdettu Suunnistajan polku ohjaa ja lasten ja nuorten valmennusta kohti aikuisiän huippua.

Kaikessa huippu-urheilutoiminnassa painotetaan eettisesti kestävien toimintamallien ja käytäntöjen noudattamista Reilua peliä rasteille -ohjelman mukaisesti. Kaikkien lajien valmennustoiminta on tasa-arvoista, mikä näkyy niin maajoukkueiden kuin valmennusryhmien kokoonpanoissa.

Kokonaisvaltainen suunnistusvalmennusKuva: Kokonaisvaltaisen, urheilijakeskeisen suunnistusvalmennuksen malli.

< Valmennusjärjestelmäkuvauksen pääsivu


Linkit: