Karttojen raportointi ja karttaraha 2015

Tämä on ennakko-ohje karttojen raportoinnista ja karttarahan hakemisesta. Ennakko-ohjeen avulla seurat voivat valmistautua syksyllä tehtävään raportointiin ja karttarahan hakemiseen. Varsinainen karttarahan hakuohje julkaistaan elo-syyskuussa.

Seurojen tulee raportoida kaikki vuoden 2015 aikana valmistamansa suunnistus- ja opetuskartat sekä sprintti-, hiihto-, pyörä- ja tarkkuussuunnistuskartat. Koulujen pihakarttoja ei raportoida. Raportointi tehdään SSL:n Internet-sivuilla olevaan karttarekisteriin.

Karttojen raportointi ja karttarahan hakeminen pitää tehdä 31.10.2015 mennessä. Myöhässä tehdyt raportoinnit tai marras-joulukuussa valmistuvat kartat käsitellään seuraavan vuoden karttarahan jaossa. Loppuvuonna valmistumassa olevista hiihtosuunnistuskartoista voidaan tehdä ennakkoilmoitus karttarahaa varten.

OKM:n karttaraha 2015

Karttarahaa ei haeta erikseen, vaan karttarahan perusteena on SSL:n karttarekisteriin tehty karttojen raportointi. Mikäli seura haluaa raportoidulle kartalleen SSL:n karttarahaa, pitää seuran lähettää sähköisten raportointitietojen lisäksi alla mainitut tositteet 31.10.2015 mennessä:

  1.  Yksi valmis kartta. Mallikartan täytyy olla sellaisessa muodossa kuin kartta on ollut käytössä kilpailussa tai muussa tapahtumassa. Mallikartan pitää olla oikeassa mittakaavassa ja kartasta on näyttävä alkuperäiset ulkoasu- ja tekijätiedot. Pelkkä emokartan kopio ei riitä mallikartaksi.
  2. Kartanvalmistuskulujen tositekopiot. Tositteet voivat olla usealta eri vuodelta kyseisen kartan valmistuksen ajalta. Pelkkä laskun kopio ei riitä, vaan tarvitaan myös tosite laskun maksamisesta.

Mallikarttoja ja tositteita kannatta kerätä talteen sitä mukaan, kun karttoja valmistuu.

Muutoksia karttarahan perusteisiin:
  •  Valmisteilla oleville tulevien vuosien arvokilpailukartoille ei enää jaeta ennakkorahaa. Tarvittaessa suurtapahtumat voivat sopia SSL:n kanssa erityisen karttaprojektin, jonka puitteissa karttarahaa maksetaan useamman vuoden aikana.
  • Karttojen tulostuskustannukset eivät kelpaa enää karttarahan perusteeksi.
  • Myöhässä tehdyt hakemukset siirtyvät seuraavan vuoden käsittelyyn.

Muutoksilla selkeytetään karttarahan hakemista sekä hakemusten käsittelyä. Karttojen tulostuskustannukset kytkeytyvät enemmänkin kilpailujen ja tapahtumien järjestämiskuluihin. Karttarahalla halutaan tukea ja lisätä uusien karttojen kartoittamista. Myöskään laitteisto- tai ohjelmistokustannuksia ei huomioida karttarahassa, koska niitä kustannuksia ei voida selvästi kohdentaa tietylle kartalle.

Suunnistusliiton karttarahaa jaetaan kaikille asianmukaisesti valmistetuille ja raportoiduille kartoille, joilla on SSL:n jäsenseuran omarahoitusosuutta kartanvalmistuskustannuksissa. Kuntien kokonaan rahoittamat karttahankkeet eivät saa avustusta SSL:n karttarahasta.

Nuoren kartoittajan tuki

Nuoren kartoittajan tukimuoto jatkuu edellisten vuosien periaatteilla ja ohjeilla. Kartalle, jonka maastokartoituksen ja piirtämisen on tehnyt alle 20-vuotias nuori (tai nuorten ryhmä), maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla nimetty ohjaaja, joka opastaa työssä.

Karttojen raportointia ja karttarahaa koskeviin kysymyksiin vastaa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelainen, puh. 0400 608 184, s-posti pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail