Hyvä seuratoiminta vetää puoleensa

Strategiakaudella 2010–2015 asetettiin nuorisotoiminnan yhdeksi tavoitteeksi nuorten määrän kasvattaminen. Tavoitteena on, että lajissamme on paljon nuoria, jotka ovat tiiviisti ja innolla mukana kilpailun maailmassa.

Kilpailevien nuorten määrät ovat hienoisesti kasvaneet vuodesta 2010 vuoteen 2013. Samaan aikaan on koko Suomessa nuorten ikäluokkien koot pienentyneet. Suunnistus nuorten harrastuksena on siis pitänyt pintansa tässä monenlaisen kiinnostavan aktiviteetin maailmassa, jossa nuoria on vähemmän kuin aiemmissa ikäluokissa.

Monissa seuroissa on aktiivista ja laadukasta toimintaa. Tarkastelujaksolla on Suunnistusliiton toimesta toteutettu useampia kehitystoimia, joilla on haluttu vaikuttaa seurojen nuorille tarjoamaan toimintaan ja nuorten innostukseen lajissa.

Kultainen kompassi -cup on vakiinnuttanut asemansa 13–14-vuotiaiden kesän kilpailusarjana, joka huipentuu syksyn finaaliin. Kilpailusarjalla halutaan aktivoida ikäryhmän kilpailemista ja nostaa harrastuksen merkityksellisyyttä.

11–15-vuotiaiden harjoittelun kehittäminen -hanke tavoitti kahden hankevuoden aikana 20 seuraa. Hankeseurojen toimintaan tuli lisää tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Hankkeessa mukana oleminen innosti seuroja kehittämään toimintaa pitkäjänteisemmin. Hankeseuroissa nähtiin selkeästi, että nuoret pysyvät mukana lajissa, kun toiminta on heille sopivaa ja heidän toiveensa huomioidaan.

Valmentajakoulutuksen tason 1 uudistus käynnistyi 2013 ja uudistustyössä hyödynnetään yllä kerrotussa hankkeessa saatuja kokemuksia. Koulutuksen kohderyhmä on 11–17-vuotiaiden seuravalmentajat.

Alempana on excel-taulukko, johon on kerätty seuraavia tietoja viime vuosilta:

– 13–18-vuotiaat on poimittu rankilta seuroittain, eli taulukkoon poimituilla suunnistajilla on kilpailusuoritus. Ikäluokka on jaettu luokkasuorituksittain. Lukuja on vuodesta 2010 alkaen.

– 12-vuotiaat ja nuoremmat: Nuori Suunta -kortin lunastaneiden lukumäärä. Taulukossa on lukuja alkaen 2011.

Taulukon seuratiedot on kerätty yhteen alueittain, alueiden aakkosjärjestyksessä. Viimeisellä välilehdellä on koko maan tilastot. Taulukon tietojen perusteella voivat seurat ja alueet tehdä omaa analyysiä toteutettujen toimien vaikutuksista seuran ja alueen nuorten lukumääriin.

Power point -tiedostossa on taulukon tietoihin perustuvia graafeja. nostettakoon esiin, että seuroissa, joissa on 10 tai enemmän 13–18-vuotiaita nuoria on nuorten määrä kasvanut viimeisen vuoden aikana. Hyvä seuratoiminta on siis houkuttelevaa suunnistavien nuorten mielestä.

Alemmassa excelissä on seurattu jokaista ikäluokkaa vuosina 2010-2013. Yhtä ikäryhmää lukuun ottamatta ovat kilpailevien lasten ja nuorten määrät nousseet viimeisen kolmen vuoden aikana.

Olemme saaneet suuren määrän nuoria innostumaan lajistamme. Seuraava tarve on laajan ja laadukkaan valmennuksen tarjoaminen näille nuorille seuratasolla.

Katri Lilja
Katri Lilja Nuorisotoiminnan kehityspäällikkö

excel Nuoret seurat alueet koko maa 2013
power point Nuorisotoiminnan strategiamittareita 2013
excel Ikäluokkien koot