Nuoren kartoittajan tuki jatkuu

OKM:n karttarahasta on maksettu viimeisen viiden vuoden aikana erityistä nuoren kartoittajan tukea. Tukimuoto on tarkoitettu alle 20-vuotiaille kartantekijöille, joilla pitää olla nimetty ohjaaja työlleen. Tuella on nähty olevan suuri merkitys nuorten aktivoimisessa ja kouluttamisessa suunnistuskartoitukseen.

Suunnistusliiton karttaryhmä on päättänyt, että nuoren kartoittajan tuki jatkuu tästä eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana tukimuotona. Seurat voivat suunnitella kartoituksiaan niin, että nuoren kartoittajan tukea on saatavissa vuosittain.

Tuen suuruus on tällä hetkellä 150 euroa/kartta. Tukikelpoisen työn pitää olla laajuudeltaan useamman päivän työ. Seuroja pyydetään harkitsemaan, että esim. yhden päivän työlle ei ole kohtuullista hakea tukea.

Nuoren kartoittajan tuki maksetaan riippumatta siitä, onko kartan valmistamisesta aiheutunut kustannuksia. Samasta kartasta voidaan maksaa myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.

Nuoren kartoittajan tukea haetaan lokakuun loppuun mennessä karttojen raportoinnin ja karttarahan hakemisen yhteydessä. Mallikartan liitteeksi tehdään vapaamuotoinen ilmoitus, että kyseiselle kartalle haetaan myös nuoren kartoittajan tukea. Tarkemmat ohjeet julkaistaan karttarahaohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja SSL:n karttavastaavalta Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.