Karttarahan jako 2022

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 13.12.2022 SSL:n karttaryhmän valmisteleman esityksen seuroille maksettavasta karttarahasta vuonna 2022. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha. Kaiken kaikkiaan Suunnistusliitto jakoi seuroille vuoden 2022 osalta karttarahaa  159 000 euroa.

Tänä vuonna seurat toimittivat karttarahakäsittelyyn 210 karttaa (vuonna 2021 vastaava määrä oli 253 karttaa ja vuonna 2020 211 karttaa). Kaiken kaikkiaan Suomessa raportoitiin tänä vuonna 373 karttaa. Viime vuonna raportoitiin 404 karttaa.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle.

Vuonna 2019 jaettiin ensimmäistä kertaa yksittäiselle kartalle karttarahaa enintään 50 % seuran omarahoituksen määrästä. Tämä jakotapa on käytössä myös tänä vuonna. Seuroilla on aina myös omavastuuosuus. Muutoin vuoden 2022 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

KarttaEnsiUusAjant
Arvokilpailukartta suunn.870,76522,46348,30
Arvokilpailukartta sprintti1306,14783,68522,46
Arvokilpailukartta hiihtos.326,54326,54326,54
Arvokilpailukartta pyöräs.217,69130,6187,08
Arvokilpailukartta tarkkuuss.870,76522,46348,30
Kilpailukartta suunnistus326,54195,92130,61
Sprinttisuunnistuskartta työläs653,07391,84261,23
Sprinttisuunnistuskartta normaali435,38261,23174,15
Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen326,54195,92130,61
Muu kartta suunnistus217,69130,6187,08
Muu kartta hiihtos.163,27163,27163,27
Muu kartta pyöräsuunnistuskilpailukartta97,9658,7839,18
Muu kartta pyöräs.26,1215,6710,45
Muu kartta tarkkuuss.653,07391,84261,23
Muu kartta tunturisuunnistus15,0015,0015,00
Muu kartta opetus217,69130,6187,08

 

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2023.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Karttaraha on maksettu seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Mahdollinen nuoren kartoittajan tuki on maksettu seuralle samalla tilisiirrolla kuin varsinainen karttaraha.

Lisätietoja saa SSL:n karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2022 (pdf)