Suunta Huipulle -seuraohjelma lisännyt seurojen välistä yhteistyötä

Syksyn intensiivinen kisakausi on käynnistymässä ja Suunta Huipulle -seuraverkoston leirikausi on viimeisiä yksittäisiä leirejä lukuunottamatta takanapäin. Kaudella 2021 – 2022 verkostossa oli mukana 19 seuraa ympäri Suomea. Verkoston toiminta perustuu seuraavaan kolmeen ydin kohtaan.

  1. Huippu-urheilutoiminnan kehittäminen seurassa: Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät ohjaavat seuratoiminnan kehittämistä ja niitä käsitellään Kokoontumisrasteilla.
  2. Kokoontumisrastit: Säännöllinen vuoropuhelu seurojen kesken sekä liiton ja seurojen välillä.
  3. Avoin Suunta Huipulle -valmennusyhteistyö: Yhteisharjoitukset, leirit ja testit ohjeistuksen mukaan, missä keskiössä kansainvälisen suunnistuksen näkökulma. Liiton leirivalmentajatuki.

Lisätietoa verkostosta ja sen toiminnasta löytyy SSL:n sivuilta.

Kokemuksia kaudesta 20212022

Palautteen perusteella Suunta Huipulle -seuraohjelma on lisännyt yhteistyötä seurojen välillä niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti.

– Uskon SuHu-toiminnan lisänneen yhteistyötä siinä mukana olevien Uudenmaan alueen seurojen välillä ja ainakin selkeyttäneen toimintaa, kun päivämääriä lyötiin lukkoon heti kauden alussa. Essu käynnisti ohjelman myötä yhteistyön myös Sotkamon Jymyn kanssa. Vastavuoroisuuden periaate toimii mielestäni hyvin ja toivon SuHu-toiminnan ruokkivan yhteistyötä virallisen verkoston ulkopuolellakin, toteaa Espoon Suunnan valmennuspäällikkö Anna Kotkajuuri.

Kesäkuun lopussa Suunta Huipulle -leirillä Vuokatinvaaran huipulle päästiin 11 seuran yhteistyössä.
Kuva: Jussi-Pekka Heikkinen, Sotkamon Jymy

Alueellisesti verkoston tavoitteena on tarjota mahdollisuus laadukkaisiin harjoituksiin myös pienempien seurojen nuorille virallisen SuHu-verkoston ulkopuolelle. Alueellisen valmennustoiminnan avoimuuteen tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota ja löytämään sopivia toimintamalleja seurojen välisiin käytänteisiin.

Liiton tukema SuHu-leirivalmentajan palkkaus on tuonut seuroille ja nuorille uusia ärsykkeitä sekä laadukkaita yhteisleirejä huippuvalmentajien organisoimana.  Erityisen ilahduttavaa on ollut seurojen välisen yhteistyön lisääntyminen virallisen Suunta Huipulle -ohjelman ulkopuolella. Tämä on vähentänyt yksittäisen seuran kuormaa leirijärjestelyissa, parantanut harjoitusten laatua ja tuonut harjoituksiin lisää urheilijoiden keskinäistä sparrausta.

Useiden toimijoiden välinen yhteistyö tuo toki myös haasteita viestintään sekä selkeiden käytänteiden löytymiseen. Suunta Huipulle -valmentajatiimin kanssa käydään kehityspalaveri elokuun lopussa tulevaisuuden toimintamallien tehostamiseksi.

Kohti SuHu-kautta 20222023

Seuroilta toivotaan edelleen palautetta alueellisen seurayhteistyön ja leirivalmennuksen käytänteisiin 31.8. mennessä. Palautetta voi antaa tämän kyselylomakkeen  kautta. Kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.

Uudet seurat voivat hakeutua Suunta Huipulle -seuraohjelmaan lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen ohjelman koordinaattorille 31.8. mennessä. Viime kaudella mukana olleilta ei vaadita erillistä hakua. Mikäli viime kaudella mukana ollut seura haluaa jäädä verkoston ulkopuolelle, tästä niin ikään ilmoitus koordinaattorille 31.8. mennessä.
(Aleksi Anttolainen, aleksi.anttolainen (a) live.fi, p. 044 505 0293)

Kokoontumisrasti 1   14.9. klo 18–19
Info ja seuraavan vuoden kausisuunnittelun käynnistäminen

Seuraavat kokoontumisrastit lokakuun lopusta eteenpäin.  Kokoontumisrastien ajankohdat ilmoitetaan ensimmäisen kokoontumisrastin yhteydessä.

Ole rohkeasti yhteydessä, jos Suunta Huipulle seuraverkostoon ja sen avoimeen valmennustoimintaan tulee kysymyksiä tai kehitysajatuksia.

Aleksi Anttolainen
Suunta Huipulle -seuraohjelman koordinaattori
aleksi.anttolainen (a) live.fi