Suunta Huipulle -kehittämisohjelma

Päivitetty 21.11.2018

Suunta Huipulle on suomalaisen huippusuunnistuksen kehittämisohjelma, joka pohjautuu Suunnistuksen linja 2020-työryhmän visioon ja Suunnistusliiton strategiaan, jossa seuravalmennus suomalaisen valmennusjärjestelmän tukemana tuottaa kansainväliseen menestykseen valmiita urheilijoita ja kyvykkäitä, sitoutuvia toimijoita.

Kehitysohjelman myötä halutaan lisätä innostusta, yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja valmennuksen laatua. Kehitystoimiin kuuluu Suunta Huipulle -seurakehittämisohjelma, yhtenäisen valmennuslinjauksen mukaisen valmennuksen edistäminen sekä kilpailujärjestelmän ja näkyvyyden kehittäminen.

Huippuseuraprojekti

Kansainväliseen menestykseen valmiiden urheilijoiden peruskivi valetaan suunnistusseuroissa. Suunta Huipulle -seuraprojektissa nostetaan esille seuravalmennuksen merkittävyyttä ja roolia urheilijan polulla.

Päämääränä on tukea seuroja siten, että vuonna 2020 Suomessa on kymmenkunta Suunta Huipulle- seuraa, jotka toimivat alueellisina tukikohtina laadukkaalle seuravalmennukselle. Huippuseurassa tuetaan ympärivuotisesti  ja ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten- ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Huippuseuraprojektin pilottivaihe 2017-2018

Huippuseuraprojektin pilottivaiheeseen haettiin kasvattaja- ja huippuvaiheen seuroja, joilla oli jo toiminta ja menestys hyvällä tasolla, mutta jotka osoittivat halua kehittää toimintaa entistäkin paremmaksi. Syksyllä 2017 käynnistyneen projektin pilottivaiheessa oli mukana kuusi seuraa: Espoon Suunta, Helsingin Suunnistajat, MS Parma, OK Trian, Paimion Rasti ja Tampereen Pyrintö. (Uutinen pilottiseurojen valinnasta.)

Pilottivaihe oli kestoltaan puolitoista vuotta ja se sisäsi työpajakokoontumisia, joissa seurat työstävät yhdessä suunnitelman mukaisia aiheita, jakoivat kokemuksiaan sekä saivat asiantuntijoilta uusia virikkeitä ja ideoita. Työpajojen välissä seurat lähtivät viemään kehitysprosessia askeleittain eteenpäin ja kokeiluja käytäntöön.

Huippusuunnistuksen Tähtiseura -ohjelma

Huippuseuraprojektin pilottivaiheen myötä on syntynyt listaus huippusuunnistuksen Tähtiseuran laatutekijöistä, millä kuvataan suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua, joka mahdollistaa kansainväliset menetystavoitteiden toteutumisen. Tämän kehitystyökalun ovat huippuseuraprojektin pilottiseurat yhdessä Suunnistusliiton ja Olympiakomitean kanssa luoneet.

Laatutekijöissä yhdistyvät valtakunnalliset Tähtiseuraohjelman määrittelyt sekä lajin omat sisällöt. Tähtiseuran toimintaan kuuluu suunnitelmallisen ja ympärivuotisen Vauhtia, taitoa, kanttia! -valmennuslinjan mukaisen urheilutoiminnan lisäksi kansainvälisen vaatimustason mukaiset olosuhteet ja valmennusosaamisen resurssit. Lisäksi olennaisessa roolissa on toimintaedellytykset luovat talous ja edistynyt seuran johtaminen.

Suunnistuksen Tähtiseuran laatutekijät on työkalu ja työtapa, jolla halutaan muuttaa suomalaisen huippusuunnistuksen laatua erityisesti arjessa paremmaksi, jotta kansainväliset menestystavoitteet voivat toteutua. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä, seurojen ja liiton sekä Urheiluakatemioiden yhteistyötä. Muutostyön onnistumisen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan ja hänen arkiympäristönsä muutoksissa.

Suunnistusliitto tulee jatkossa erikseen kutsumaan tai hakemaan seuroja mukaan tavoittelemaan huippusuunnistuksen Tähtimerkkiä. Huippusuunnistuksen Tähtimerkin saaneiden seurojen valmennuksen kehittämistä tullaan myös tukemaan ja Tähtiseurojen kanssa luodaan uusia yhteistyönmalleja maajoukkuetoiminnan ja huippuseuravalmennuksen välille.

Huippusuunnistuksen Tähtiseura laatumerkki kuvaus 11_2018 (pdf)

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät_10_2018 (pdf)
Laatutekijät on päivittyvä dokumentti.

Tutustu Olympiakomitean koordinoimaan Tähtiseura -ohjelmaan

Suunta Huipulle -seuraprojekti 2019-2020

Vuoden 2019 keväällä huippuseurakehittämisen toimintamallia lähdetään levittämään muillekin kehittymisenhaluisille seuroille Suomessa. Suunta huipulle -seuraohjelman toinen vaihe sisältää kasvattaja- ja huippuseurojen laadun edistämistä tarjoamalla mallin seurakehittämisen polulle. Haku mukaan ohjelmaan aukeaa tammikuussa 2019.

Seurakehittämisen materiaaleja kaikkien käyttöön

Suunta Huipulle Info seuroille 27.5.2017
Suunta huipulle työpaja 1 alustus final
Suunta huipulle huippuseuraprojekti tilanne 3_2018
Suunta huipulle huippuseuraprojekti työpaja 4 2018

Työpaja1: Huippuseuran menestystekijät
Seuran arvio oman toiminnan nykytilasta (pdf)
Pilottiseurojen nykytilat visualisoituna infograafiksi (pdf)
Pilottiseurojen osaamisseinäosaamisseinän yhteenveto (pdf)
Seuran esittely Pecha Kucha -menetelmällä (docs)
Esitykset: TP (Youtube), HS (Youtube), EsSu (Youtube), PR (Slides), MS Parma (Slides), OK Trian (Slides)

Työpaja 2: Valmentajuus ja organisaatio huippuseurassa
Seuran tulevaisuuden kuva ja kehittämiskohteet (docs)
Valmentajuus seurassa työpajan toteuttaminen (docs)
Valmentajuus suunnistusseurassa työpaja_kysymykset (1) (word)
Valmentajuus seurassa työpajan tuotosesimerkki, TP
Valmentajuus yu-seurassa, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Antti Leskinen (pdf)
Päätoimisen palkkamminen uimaseuraan, Teresa Pentikäinen (pdf)
Kansainvälinen vaatimustaso, Janne Salmi (pdf)
Miten huomioimme kansainvälisen vaatimustason seurassa? (kysymyksiä seuran työpajaan) (docs)
Suomalaisen valmennusosaamisen malli (Youtube)

Työpaja 3: Huippuseuran valmennuskäytännöt ja toiminnan suunnittelu
Valmennustoiminnan suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät (docs)

  • Valmennustoiminnan käsikirjan sisällysluettelo esimerkit: MS Parma (pdf), OK Trian (pdf)
  • Valmennustoiminnan ryhmät esimerkki: TP (pdf)
  • Valmennustoiminnan käsikirja, tavoitteet, ryhmät, vuosisuunnitelma, EsSu (Slides)

Yhdessä enemmän, Pekka Nikulainen (pdf)
Urheiluakatemia- ja seuravalmennus, Janne Salmi (pdf)

Työpaja 4: Suunnistajan polku huippuseurassa 

Työpaja 5: Huippuseuran toimintaympäristö ja alueellinen yhteistyö ( 9/2018)

Työpaja 6: Yhteenveto, arviointi ja päätös (tulossa 12/2018)

Facebookissa ja seurojen blogeissa kehitystarinat näkyvillä

Huippuseuraprojektin pilottivaiheen etenemistä pääset seuraamaan kaikille avoimessa Suunta Huipulle huippuseuraprojektin  Facebook-ryhmässä.  Tule mukaan seuraamaan ja osallistumaan tiedonrakenteluun ja – jakoon koko suunnistusyhteisön hyödyksi!

Blogeissa pääset tutustumaan pilottiseurojen kehittämistarinoihin ja prosessin tuotoksiin Suunta Huipulle huippuseuraprojektin aikana.
EsSu https://essunsuuntahuipulle.blogspot.fi/
HS https://hssuuntahuipulle.blogspot.fi/
MS Parma https://msparmasuuntahuipulle.blogspot.fi/
OK Trian https://oktriansuuntahuipulle.blogspot.fi/
PR https://prsuuntahuipulle.blogspot.fi/
TP http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/huippuseura/

 

Lisätietoa

Huippu-urheilupäällikkö Katri Lindeqvist
katri.lindeqvist (a) suunnistusliitto.fi
044 3236657

Seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling
katja.kyckling (a) suunnistusliitto.fi
0400 977180

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail