Suunta Huipulle -kehittämisohjelma

Suunta Huipulle on suomalaisen huippusuunnistuksen kehittämisohjelma, joka pohjautuu Suunnistuksen linja 2020-työryhmän visioon ja Suunnistusliiton strategiaan, jossa seuravalmennus suomalaisen valmennusjärjestelmän tukemana tuottaa kansainväliseen menestykseen valmiita urheilijoita ja kyvykkäitä, sitoutuvia toimijoita.

Kehitysohjelman myötä halutaan lisätä innostusta, yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja valmennuksen laatua. Kehitystoimiin kuuluu huippuseuraprojekti, yhtenäisen valmennuslinjauksen mukaisen valmennuksen edistäminen sekä kilpailujärjestelmän ja näkyvyyden kehittäminen.

Huippuseuraprojekti

Kansainväliseen menestykseen valmiiden urheilijoiden peruskivi valetaan suunnistusseuroissa. Suunta Huipulle huippuseuraprojektissa nostetaan esille seuravalmennuksen merkittävyyttä ja roolia urheilijan polulla. Päämääränä on tukea seuroja siten, että vuonna 2020 Suomessa on kymmenkunta Huippuseuraa, jotka toimivat alueellisina tukikohtina laadukkaalle seuravalmennukselle. Huippuseurassa tuetaan ympärivuotisesti  ja ammattimaisesti suunnistajan polkua nuoruudesta huipputasolle. Laadukkaan nuorten- ja huippujen valmennuksen lisäksi seuran organisaatio toimii huippu-urheilua tukevassa hengessä, jolloin toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Huippuseuraprojektin pilottivaihe 2017-2018

Huippuseuraprojektin pilottivaiheeseen haettiin kasvattaja- ja huippuvaiheen seuroja, joilla on jo toiminta ja menestys hyvällä tasolla, mutta jotka ovat halukkaita kehittymään entistäkin paremmaksi. Suunta Huipulle huippuseuraprojektin ensimmäisessä vaiheessa on tavoitteena kehittää seuraa huippuseurakriteerit täyttäväksi ja mallintaa hyviä käytäntöjä ja sisältöjä avoimesti kaikille.

Seuran kehittämisessä on kolme tasoa: seuravalmennus, seuratoiminnan organisoituminen ja seuran toimintaedellytykset. Kehitysmyönteisen ja vähintään kansallista menestystä tuottavan valmennusjärjestelmän lisäksi pilottiseuroista piti löytyä kaksi valmentajaa ja yksi johtokunnan jäsen, jotka olivat valmiita sitoutumaan ja viemään asioita seurassa eteenpäin sekä edistämään alueella valmennusyhteistyötä.

Syksyllä 2017 käynnistyneen projektin pilottivaiheeseen valittiin mukaan kuusi seuraa: Espoon Suunta, Helsingin Suunnistajat, MS Parma, OK Trian, Paimion Rasti ja Tampereen Pyrintö. Uutinen pilottiseurojen valinnasta.

Pilottivaihe on kestoltaan puolitoista vuotta ja se tulee sisältämään työpajakokoontumista, joissa seurat työstävät yhdessä suunnitelman mukaisia aiheita, jakavat kokemuksiaan sekä saavat asiantuntijoilta uusia virikkeitä ja ideoita. Työpajojen välissä seurat lähtevät viemään kehitysprosessia askeleittain eteenpäin ja kokeiluja käytäntöön. Seurat saavat kehittämiskonsultoinnin lisäksi tukea valmentajien koulutukseen. Pilottivaiheen jälkeen mukaan haetaan lisää erilaisia kehityksenhaluisia seuroja, mieluiten kattavasti eripuolilta Suomea.

Huippuseuraprojektin esittely

Suunta Huipulle Info seuroille 27.5.2017
Suunta huipulle työpaja 1 alustus final
Suunta huipulle huippuseuraprojekti tilanne 3_2018

Facebookissa ja seurojen blogeissa kehitystarinat näkyvillä

Huippuseuraprojektin pilottivaiheen etenemistä pääset seuraamaan kaikille avoimessa Suunta Huipulle huippuseuraprojektin  Facebook-ryhmässä.  Tule mukaan seuraamaan ja osallistumaan tiedonrakenteluun ja – jakoon koko suunnistusyhteisön hyödyksi!

Blogeissa pääset tutustumaan seurojen kehittämistarinoihin ja prosessin tuotoksiin Suunta Huipulle huippuseuraprojektin aikana.
EsSu https://essunsuuntahuipulle.blogspot.fi/
HS https://hssuuntahuipulle.blogspot.fi/
MS Parma https://msparmasuuntahuipulle.blogspot.fi/
OK Trian https://oktriansuuntahuipulle.blogspot.fi/
PR https://prsuuntahuipulle.blogspot.fi/
TP http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/huippuseura/

Materiaaleja kaikkien käyttöön

Työpaja1: Huippuseuran menestystekijät
Seuran arvio oman toiminnan nykytilasta (pdf)
Pilottiseurojen nykytilat visualisoituna infograafiksi (pdf)
Pilottiseurojen osaamisseinäosaamisseinän yhteenveto (pdf)
Seuran esittely Pecha Kucha -menetelmällä (docs)
Esitykset: TP (Youtube), HS (Youtube), EsSu (Youtube), PR (Slides), MS Parma (Slides), OK Trian (Slides)

Työpaja 2: Valmentajuus ja organisaatio huippuseurassa
Seuran tulevaisuuden kuva ja kehittämiskohteet (docs)
Valmentajuus seurassa työpajan toteuttaminen (docs)
Valmentajuus suunnistusseurassa työpaja_kysymykset (1) (word)
Valmentajuus seurassa työpajan tuotosesimerkki, TP
Valmentajuus yu-seurassa, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Antti Leskinen (pdf)
Päätoimisen palkkamminen uimaseuraan, Teresa Pentikäinen (pdf)
Kansainvälinen vaatimustaso, Janne Salmi (pdf)
Miten huomioimme kansainvälisen vaatimustason seurassa? (kysymyksiä seuran työpajaan) (docs)
Suomalaisen valmennusosaamisen malli (Youtube)

Työpaja 3: Huippuseuran valmennuskäytännöt ja toiminnan suunnittelu
Valmennustoiminnan suunnitteluun liittyvät kehittämistehtävät (docs)

  • Valmennustoiminnan käsikirjan sisällysluettelo esimerkit: MS Parma (pdf), OK Trian (pdf)
  • Valmennustoiminnan ryhmät esimerkki: TP (pdf)
  • Valmennustoiminnan käsikirja, tavoitteet, ryhmät, vuosisuunnitelma, EsSu (Slides)

Yhdessä enemmän, Pekka Nikulainen (pdf)
Urheiluakatemia- ja seuravalmennus, Janne Salmi (pdf)

Työpaja 4: Suunnistajan polku huippuseurassa 

Työpaja 5: Huippuseuran toimintaympäristö ja alueellinen yhteistyö ( 9/2018)

Työpaja 6: Yhteenveto, arviointi ja päätös (tulossa 12/2018)

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät
Huippuseuraprojektin pilottivaiheessa työstetyt suunnistuksen huippu-urheilun laatutekijät toimivat työvälineenä sekä lajin että yksittäisen seuran kehittämistyössä:

Suunnistuksen huippu-urheilun Tähtiseuran laatutekijät_10_2018

Suunnistuksen Tähtiseuran laatutekijät on työkalu ja työtapa, jolla halutaan muuttaa suomalaisen huippusuunnistuksen laatua erityisesti arjessa paremmaksi, jotta kansainväliset menestystavoitteet voivat toteutua. Toimintamalli korostaa seurojen välistä yhteistyötä, seurojen ja liiton sekä Urheiluakatemioiden yhteistyötä. Muutostyön onnistumisen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan ja hänen arkiympäristönsä muutoksissa.

Laatutekijät on päivittyvä dokumentti.

 

Lisätietoa

Huippu-urheilupäällikkö Katri Lindeqvist
katri.lindeqvist (a) suunnistusliitto.fi
044 3236657

Seuratoimintapäällikkö Katja Kyckling
katja.kyckling (a) suunnistusliitto.fi
0400 977180

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail