IOF kieltää fluoripitoisten PFOA/C8 -voiteiden käytön hiihtosuunnistustapahtumissaan

IOF:n hallitus päätti viime kokouksessaan ottaa käyttöön tiettyjen fluoripitoisten voiteiden käyttökiellon IOF:n hiihtosuunnistustapahtumissa kaudesta 2021-2022 alkaen.

IOF on seurannut tiiviisti, kuinka fluoripitoisten voiteiden kiellosta on keskusteltu ja kuinka sitä on toteutettu muiden talviurheiluliittojen, ensisijaisesti Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) ja Kansainvälisen ampumahiihtoliiton (IBU) toiminnassa. Lopullisena tavoitteena on fluoripitoisten voiteiden täydellinen kieltäminen ja kauden 2021-2022 sääntöjen toimeenpano on ensimmäinen askel tähän suuntaan.

EU:ssa on voimassa kaksi voimassa olevaa asetusta, (EY) N:o 1907/2006 (”REACH”) ja (EU) 2019/1021 (”POP-asetus”), joiden mukaan tuotteiden (luistovoiteet), jotka sisältävät PFOA:ta (kutsutaan myös C8-tuotteiksi), valmistaminen, myyminen ja käyttö on kiellettyä.  FIS:n ja IBU:n vastaavien päätösten mukaisesti IOF on päättänyt julistaa, että PFOA/C8-tuotteiden käyttö on kiellettyä IOF:n tapahtumissa, mukaan lukien WRE-kilpailut. Tämä tarkoittaa, että kaikki PFOA/C8-tuotteet ovat kiellettyjä, kun taas niin sanotut C6-tuotteet ovat edelleen sallittuja kaudella 2021-2022.

Koska kehitteillä olevia välittömiä ja kustannustehokkaita testausmenetelmiä ei vielä ole käytössä, IOF vaatii IOF-tapahtumiin osallistuvilta urheilijoilta ja joukkueilta vakuutuksen uusien sääntöjen noudattamisesta. Vakuutuslomake tulee olla allekirjoitettuna henkilökohtaisesti kaikilla niillä kilpailijoilla, jotka osallistuvat WRE-kilpailuun. Huom! WRE-kilpailuun kuuluvat vain sarjat H 21 ja D 21. Ainoastaan allekirjoitetun lomakkeen toimittaneilla kilpailijoilla on lupa osallistua kilpailuun. Kilpailija saa täytettyä lomaketta vastaan kilpailijanumeronsa kilpailutoimistosta tai infosta järjestäjien ohjeen mukaisesti.

IOF:lla on oikeus tarkastaa käytetyt voiteet ja tehdä tarvittaessa laboratoriotutkimuksia. Kielto tulee voimaan 1.11.2021 alkaen. IOF kannustaa myös jäsenliittoja asettamaan samanlaisia ​​kieltoja kansallisiin hiihtosuunnistustapahtumiin.

Kansallisissa kilpailuissa Suomen Suunnistusliitto suosittaa osallistujia noudattamaan IOF:n kieltoa PFOA/C8-tuotteiden käyttöön liittyen, mutta WRE-kilpailujen kaltaista osallistujien sitoumuslomakemenettelyä ei tulla käyttämään kansallisissa kilpailuissa, eikä lajisääntöihin tehdä tässä vaiheessa muutoksia. H/D21-sarjalaisten tulee muistaa IOF:n ohjeet osallistuessaan WRE-kilpailuihin myös Suomessa.