Suunta Huipulle -luento: Taitoharjoittelun vuosisuunnittelu

Miia Niittynen, suunnistusvalmentaja

Analysointi, tilannearvio ja tavoitteiden asettaminen.

Suunnistustaito on samanlainen kehitettävä ominaisuus kuin fysiikkakin. Myös taitoharjoittelulle laaditaan kausisuunnitelma, jossa otetaan huomioon omat kehityskohteet ja tulevien pääkisojen maastot. Taidon harjoittelu kannattaa jakaa osiin eri ajanjaksoille.

Oman taidon tilannetta voi kartoittaa tekemällä SWOT-analyysin:

Vahvuudet: Missä olen hyvä/vahva/taitava, millaisia luonteenpiirteitä minulla on?

Heikkoudet: Missä voin vielä kehittyä/Mitä uusia taitoja tarvitsen? Missä fyysisesti on kehittymisen varaa? Millaiset luonteenpiirteeni voivat haitata kehittymistäni?

Mahdollisuudet: Mitkä ovat tavoitteeni ja minkälaisten muutosten kautta pääsen tavoitteisiini? Miten hyödynnän vahvuuteni? Miten luonteenpiirteeni auttavat tavoitteen saavuttamisessa?

Uhat: Minkälaisia esteitä minun on ylitettävä päästäkseni tavoitteeseeni? Mitkä luonteenpiirteet haittaavat kehittymistäni ja miten voin vähentää niiden vaikutusta?

Muista kirjata vähintään yhtä paljon vahvuuksia kuin heikkouksia!

Taidollinen valmistautuminen kohti tärkeitä kisoja maastoanalyysin avulla. Mitä taitoja ja toimintatapoja maastossa tarvitaan? Tulevan kilpailun karttapalat ja muut ennakkotiedot kannattaa ottaa tarkasteluun jo talven aikana.

Kirjoittamalla asiat ylös, voi olla helpompi hahmottaa asioita. Tee tulevasta kisasta maastoanalyysi ja kirjaa ylös kisaan valmistautumisen tekniset asiat:

  • Kartoittajan ja ratamestarin tyylit
  • Olennaiset kohteet maastotyypissä
  • Kulkukelpoisuudet eri osissa
  • Näkyvyys
  • Reitinvalintoihin vaikuttavat tekijät
  • Mitä ominaisuuksia suunnistajalta vaaditaan
  • Sprinttisuunnistuksen erityisvaatimukset

Kun tiedostaa, mitä jo osaa ja minkälaisia taitoja tulevassa kisassa tarvitaan, on helppoa tehdä suunnitelma taitoharjoittelua varten. Omien taitojen suhde vaadittuihin taitoihin määrittää kehityskohteet. Kehityskohteista se, jonka kanssa on eniten työstettävää, kannattaa valita ensimmäiseksi listalle.

Muistilista matkalle taitavammaksi suunnistajaksi:

Mitä osaan nyt? – Mitä haluaisin lisäksi osata? – Tulevien kilpailujen vaatimukset – Miten voin harjoitella tavoittelemiani asioita? – Teen työtä tavoitteideni eteen ja seuraan kehittymistäni

Muistan nauttia onnistumisista!

Hae lisää vinkkejä taidon kartuttamiseen:

https://taitoa.suunnistusliitto.fi/

Juuri nyt on hyvä aika tehdä taidollinen kausianalyysi ja tilannearvio menneestä kaudesta: Mitkä ominaisuudet kehittyivät, missä jäi parannettavaa, mitä lähdetään kehittämään tulevalle kaudelle?