Tähtiseura-ohjelmassa kehitetään seuraa kokonaisvaltaisesti

Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt ovat yhdessä luoneet uuden Tähtiseura-laatuohjelman, jonka tavoitteena on seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtiseura-ohjelma auttaa seuroja kehittämään toimintaansa modernien toimintatapojen ja työkalujen avulla, yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

Kehittämistyön tuloksena seura voi halutessaan tavoitella ohjelman tunnusta, Tähtimerkkiä. Tähtiseura -ohjelman osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret (vihreä Tähtimerkki), aikuiset (punainen ) sekä huippu-urheilijat (sininen). Seuralle myönnetty Tähtimerkki on osoitus ja lupaus laadusta seuran jäsenille, heidän lähipiirilleen ja tukijoille.

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta.
Lue myös kuulumisia 6. – 7.10.2018 järjestetyiltä Tähtiseura-päiviltä.

Tähtiseura-verkkopalvelu on kaikille seuroille avoin työkalu seuran kehittämisen tueksi

Lokakuun alussa Olympiakomitea avasi uuden digitaalisen työkalun, Tähtiseura-verkkopalvelun.  Tähtiseura-verkkopalvelussa seurat voivat tehdä omaa kehittämistyötään itsenäisesti ja/tai vuorovaikutteisesti lajiliiton tai aluejärjestön seurakehittäjien kanssa. Palvelu on helppokäyttöinen, seuralle maksuton ja toimii myös mobiilisti. Verkkopalvelusta löytyvät tarvittavat kehittämistehtävät ja työkalut. Palvelua käytetään myös Tähtimerkin auditointiprosessin osana, mikäli seura haluaa tavoitella Tähtimerkkiä.  Verkkopalvelu sopii kaikille seuratoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille seuroille!

Lue lisää Tähtiseura-verkkopalvelusta ja sen käyttöönotosta seurassanne.

Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisporttia, joten jos suunnistusseurallanne on jo pääkäyttäjä Suomisportissa, hän toimii myös Tähtiseura-verkkopalvelun pääkäyttäjänä ja hyväksyy seuran muut jäsenet palveluun. Apua saat tarvittaessa  Suunnistusliiton seuratoimintapäälliköltä Katja Kycklingiltä 22.10.2018 alkaen.

Tähtiseura ohjelman eteneminen Suunnistusliitossa

Suunnistusliitto on mukana Tähtiseura-ohjelman osa-alueissa porrastetusti.

Lapset ja nuoret
Lasten ja nuorten Tähtiseuroja suunnistuksessa on tällä hetkellä 29 kpl. Uudet seurat voivat tulla mukaan ohjelmaan ja tavoittelemaan lasten ja nuorten Tähtimerkkiä Tähtiseura-verkkopalvelun kautta. Mukaan voi liittyä oman aikataulun mukaan. Lue lisää.

Huippu-urheilu
Suunnistuksen huippu-urheilun laatutekijät on työstetty kesän 2018 aikana Huippuseuraprojektissa  mukana olevien kuuden pilottiseuran kanssa. Pilottiseuroilla on mahdollisuus halutessaan tulla auditoiduksi huippu-urheilun Tähtiseuroiksi myöhemmin tänä tai ensi vuonna. (Laatutekijöihin voi tutustua Huippuseuraprojektin sivuilla -> materiaaleja kaikkien käyttöön)

Huippuseuraprojektin pilottivaihe päättyy joulukuussa 2018 ja projektin toinen vaihe, Suunta Huipulle–seuraprojekti, käynnistyy keväällä 2019. Suunta Huipulle-seuraprojektissa hyödynnetään pilottivaiheen kokemuksia ja suunnistuksen huippu-urheilulle laadittuja laatutekijöitä. Toisesta vaiheesta ja sen käynnistymisestä tiedotamme lisää myöhemmin.

Aikuiset
Aikuisten osa-alue on tulossa suunnistukseen mukaan vuoden 2019 aikana, jolloin myös täsmentyvät suunnistuksen aikuisten osa-alueen laatutekijät. Seurat voivat lähteä jo työstämään ja kehittämään osa-aluetta itsenäisesti Tähtiseura-verkkopalvelussa.

Suunnistusliiton omille nettisivuille Tähtiseura-asiat päivittyvät loppuvuoden aikana.