Puhtasti paras verkkokoulutus

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry on julkaissut verkkokoulutuksen, joka on tarkoitettu kaikille urheilijoille, valmentajille, huoltajille ja urheilun parissa toimiville. Koulutuksen tarkoituksena on tehostaa ja tukea lajiliittojen tiedottamista omille urheilijoille antidoping-asioista. On tärkeää, että jokainen urheilija  käy suorittamassa koulutuksen joko itse tai huoltajan kanssa, ollakseen tietoinen omista velvoitteistaan ja oikeuksiinsa erilaisiin lääkeaineisiin sekä testaukseen liittyen. Koulutuksen voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaan ja koulutuksen suorittajalle toimitetaan stipendi todistukseksi hyväksytystä koulutuksesta.

Tee Puhtaasti Paras verkkokoulutus ja päivitä tietosi antidoping asioista:

https://puhtaastiparas.fi/

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. .Lisätietoa ja linkki KAMU -lääkevalmistehakuun löytyy SUEK:n sivuilta.

https://www.suek.fi/