Seurakysely 2016 – seurojen jäsenmäärä kasvoi

Suomen Suunnistusliitto toteutti joulukuun 2016 – tammikuun 2017 välisenä aikana vuosittaisen seurakyselyn, jolla kerätään tietoja suunnistustoiminnan laajuudesta Suomessa. Vuoden 2016 seurakyselyyn vastasi 176 seuraa, mikä on noin 50 % kaikista Suunnistusliiton jäsenseuroista.

Seurat ja jäsenet

Suunnistusliiton jäsenseurojen määrä kääntyi vuonna 2016 useamman laskuvuoden jälkeen pieneen nousuun ollen nyt 343 seuraa (vuonna 2015 seuroja oli 340). Myös suunnistusseurojen jäsenmäärä kasvoi kyselyn perusteella kolmen laskuvuoden jälkeen. Suunnistusseuroissa arvioitiin olevan noin 38 900 jäsentä, mikä on noin 3000 jäsentä enemmän kuin edellisenä vuotena ja samaa tasoa kuin vuonna 2010.

Seurojen jäsenistä noin 35 % on alle 21-vuotiaita ja noin 65 % yli 21-vuotiaita. Jäsenkunta on hieman miesvoittoista, sillä miehiä jäsenistä on noin 58 %. Alle 21-vuotiaiden joukossa sukupuolijakauma on tasaisempi, sillä tyttöjä ja poikia on arviolta yhtä paljon.

Vuonna 2016 seurat pystyivät hieman aikaisempia vuosia enemmän palkkaamaan osa-aikaisia seuratyöntekijöitä. Osa-aikaisista seuratyöntekijöistä raportoi yli 30 seuraa, mikä on lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuotena. Suurin kasvu oli lyhyissä osa-aikaisissa kesätyöjaksoissa, joihin seurat pystyivät palkkaamaan työntekijän paikallisen pankin kesätyötuella. Päätoimisia työntekijöitä oli kyselyn perusteella 10 henkilöä, mikä on samaa tasoa kuin kahtena edellisenä vuotena. Palkattuja seuravalmentajia (osa-aikaisia tai päätoimisia) oli kyselyn perusteella 7 seuralla.

Kyselyyn vastanneista seuroista noin 25 % oli saanut kaupungin/kunnan tuen lisäksi jotakin muuta tukea seuran toimintaan.

Seurojen valmennus- ja harjoitustoiminta

Kyselyyn vastanneista seuroista yli 120 seuraa järjesti lapsille ja nuorille suunnistuskoulutoimintaa, noin 90 seuraa lasten/nuorten harjoitus- tai valmennustoimintaa, lähes 50 seuraa aikuisten valmennustoimintaa ja lähes 70 seuraa aikuisten muuta harjoitustoimintaa. Nämä seurat arvioivat järjestäneensä jäsenilleen yhteensä noin 3500 suunnistusharjoitusta ja noin 4500 muuta seuran harjoitusta vuonna 2016.

Lasten ja nuorten toiminta ja kouluyhteistyö

Seurojen toiminnassa arvioidaan kyselyn perusteella olevan noin 10 000 lasta ja nuorta mukana. Valmentajia ja ohjaajia seuroissa on arviolta 2000. Nämä luvut ovat pysyneet samalla tasolla edellisiin vuosiin verrattuna.

Vastanneista seuroista lähes 140 seuraa ilmoitti tehneensä yhteistyötä koulujen kanssa vuonna 2016. Merkittävimpiä yhteistyön muotoja olivat karttojen tekeminen, päivittämien ja tarjoaminen kouluille, valmiit radat, harjoitukset tai rastit, erilaiset suunnistuspäivät, lajiesittelyt ja opastukset kouluissa. Myös useita mobo-ratoja on tehty koulujen käyttöön. Pääosa kouluyhteistyöstä tehdään talkootöinä ja seuran rahoituksella, mutta monilla paikkakunnilla seurat olivat myös saaneet tukea kaupungilta / kunnalta tai Liikkuva koulu-ohjelmasta. Kouluyhteistyön kautta seurat arvioivat tavoittaneensa oppilaita muutamasta kymmenestä jopa useisiin tuhansiin.

Harrastesuunnistus

Harraste- ja kuntosuunnistuksen tilastoidut luvut vuodelta 2016 löytyvät täältä: Vuoden 2016 kuntorastitilastot

Ympäristöasiat

Suurimmalla osalla vastanneista seuroista ei ole ollut haasteita maastonkäytössä suunnistustapahtumia järjestäessä. Paljon oli kuitenkin kommentteja yksittäisistä maanomistajista tai yksittäisistä maastonkäytön rajoituksista (esim. taimistot, pesintäalueet), jotka ovat rajoittaneet jonkin verran toimintaa. Jälkimmäisessä tapauksessa yhteistyöllä on usein löydetty hyvät ratkaisut, joista on saatu myös kiitosta maanomistajilta. Muutamia kommentteja oli myös sprinttisuunnistuksista, joissa on niin ikään kohdattu yksittäisiä kieltoja esim. taloyhtiöiltä ja jonkin verran on tullut palautetta jälkikäteen, mutta osa myös positiivisesta näkökulmasta. Maastojen käytöstä ei ole pääosin kerätty maksuja, mutta kilpailukeskuksista, parkkipaikoista ja yksityisteiden käytöstä on maksuja peritty. Isot toimijat ja kaupungit ovat myös perineet maksuja ulkoilualueiden käytöstä.

Uudistukset ja uudet ideat

Lähes puolet vastanneista seuroista raportoi uudistuksista, uusista ideoista tai kokeiluista, joita olivat seuran toiminnassa toteuttaneet vuoden 2016 aikana. Yhdelle suunnistuskoulun käynnistäminen useamman vuoden tauon jälkeen oli merkittävä kehitysaskel. Toiselle pienet viilaukset ja parannukset olemassa olevan toiminnan kehittämiseksi veivät toimintaa eteenpäin. Kolmas lähti kokeilemaan jotakin ihan uutta, jota ei oltu aikaisemmin seurassa toteutettu. Kaikki ovat olleet arvokkaita askeleita kullekin seuralle. Tässä muutamia esimerkkejä seurojen toteuttamista uudistuksista:

 • Suunnistuskoulun tuominen lähemmäksi kaupungin keskustaa
 • Yhteinen kahden alueen nuorten leiri
 • Lasten kesäcup
 • Perheliikuntapäivä, perhesuunnistus
 • Juoksukoulu talvella
 • Joustavat taitoharjoitukset (rastit metsässä tietyn ajan)
 • Kuntorastiviikko yhteistyössä muiden seurojen kanssa
 • Ilmaisia kuntosuunnistuksia paikkakuntalaisille
 • Polkujuoksusarjan järjestäminen
 • Mobo-rastien järjestäminen
 • Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa ja infon jakamisessa
 • Iltarastien ratamestareiden mentorointi
 • Soppapäivä alueen maanomistajille

Kiitos vielä kaikille kyselyyn vastanneille seuroille!

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail