OKM:n Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset ovat nyt haettavissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2017 – 2018 ovat nyt haettavissa.

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Liikkuva koulun -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeisiä tekijöitä Liikkuva koulu -ohjelmassa ovat:

  • Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuus
  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan. Hakemukset toimitetaan aluehallintovirastolle 10.3.2017 mennessä. Haettavissa oleva määräraha lukuvuodelle 2017 – 2018 on 7 miljoonaa euroa.

Suunnistusseurojen kannattaa olla aktiivisia Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olevien koulujen kanssa. Urheilujärjestöjen mukana olo osana hankkeita on hyvin toivottavaa.  Esimerkiksi pihakartat, koulujen lähialuekartat ja MOBO-radat koulujen läheisyyteen sopivat hyvin hankkeen rahoituksen puitteisiin.

Lisätietoa kehittämisavustuksista ja hakumenettelystä OKM:n sivuilta:

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset, peruskoulut

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset, toinen aste

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuvat koulut