Vauhtia! Taitoa! Kanttia! linjaa Suomen suunnistusvalmennusta

Suomalainen suunnistus on saanut oman valmennuslinjan, jonka tavoitteena on ohjata huipulle mieliviä nuoria oikeaan harjoitteluun tavoitteensa mahdollistamiseksi. Linjaus kantaa nimeä Vauhtia! Taitoa! Kanttia! ja se vetää yhteen ikäkausittain niin fyysisen, suunnistustaidon kuin psyykkisenkin harjoittelun tavoitetasot, joilla on mahdollista kehittyä maailman huipulle asti.

Linjauksen perusoppaan on koostanut Janne Salmi, jonka lisäksi työhön on keskusteluissa vaikuttanut noin 30 asiantuntijaa. Linjauksen pohjatyö tehtiin muutama vuosi sitten, kun laadittiin Suomen huippusuunnistuksen strategiaa seuraaville vuosille.

– Oppaan tarkoitus on lisätä valmennusosaamista koko suunnistajan polulle: lisätä laadukkuutta ja tavoitteellisuutta päivittäiseen arkiharjoitteluun kaikilla osa-alueilla. Sen tukemana pitäisi nähdä suunnistajan polun jatkumo ja se, että on merkityksellistä, mitä lapsuus- ja nuoruusvaiheessa tehdään, jos tavoitellaan maailman huippua aikuisena, korostaa Suunnistusliiton huippu-urheilupäällikö Katri Lindeqvist.

Hän uskoo, että selkeän valmennuksellisen linjan kautta saadaan osaamista ja innostusta urheilemiseen, ohjaamiseen ja valmentamiseen. Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –opas on suunnattu erityisesti suunnistajan polun alkuosaan ja nuoruusvaiheeseen, jolloin ominaisuuksien kehittämiseen voidaan vielä vaikuttaa.

– Tärkeää on tavoittaa lasten ja nuorten vanhemmat, henkilökohtaiset seuravalmentajat sekä urheilijat. Huippu-urheilijoille ja valmentajille tämä toimii apuvälineenä kansainvälisten tavoite- ja vaatimustasojen ymmärtämiseen ja henkilökohtaisten kehityskohteiden tunnistamiseen, Lindeqvist sanoo.

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –opasta jaetaan Suunnistusliiton tapahtumissa, koulutuksissa ja leireillä. Lindeqvist muistuttaa, että linjaus näkyy myös liiton koulutussisällöissä.

– Olemme liitossa lähteneet rakentamaan tiiviimpää yhteistyötä huippu- ja seurayksiköiden välille. Toivon samaa suuntausta myös seurakentälle. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä valmennuksellisen yhteistyön ja vuoropuhelun rakentamiseksi sekä toiminnan sisältöjen yhteistä suunnittelua siten, että seura kokonaisuutena palvelee huipulle tähtäävien valmennusta, Lindeqvist painottaa.

Vauhtia! Taitoa! Kanttia! –linjauksen työstössä on huomioitu myös Suunnistusliiton nuorisotoiminnan pitkäjänteinen linja sekä yleiset lasten ja nuorten liikkumista ohjaavat suositukset. Suunnistusliiton seuratoimintayksikön nuorisopäällikkö Anneli Miettinen on tyytyväinen kaivatun linjauksen valmistumiseen nuoriso- ja huippusuunnistuksen yhteiseksi tueksi.

– Tämä linjaus tukee ja vahvistaa nuorisotoiminnassa jo vuosia vietyä sanomaa siitä, mihin suuntaan seurojen omaa harjoitustarjontaa pitäisi viedä eli monipuolista harjoitustarjontaa suunnistusharjoitusten lisäksi, Miettinen kertaa.