Karttarahan jako 2016

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 12.12.2016 karttaryhmän valmisteleman esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2016. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja, kuten liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Vuoden 2016 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain on tänä vuonna noin 15 % suurempi kuin kahtena aiempana vuotena.

Karttalaji

Ensikartoitus

€/km²

Uusintakartoitus

€/km²

Ajantasaistus

€/km²

Arvokilpailukartta suunnistus

744,76

446,86

297,90

Arvokilpailukartta sprintti

1117,14

670,28

446,86

Arvokilpailukartta hiihtosuunnistus

279,29

279,29

279,29

Arvokilpailukartta pyöräsuunnistus

186,19

111,71

74,48

Kilpailukartta suunnistus

279,29

167,57

111,71

Sprinttisuunnistuskartta työläs

558,57

335,14

223,43

Sprinttisuunnistuskartta normaali

372,38

223,43

148,95

Sprinttisuunnistuskartta yksinkertainen

279,29

167,57

111,71

Muu suunnistuskartta (kuntorastit, harjoitukset)

186,19

111,71

74,48

Muu hiihtosuunnistuskartta

139,64

139,64

139,64

Pyöräsuunnistus, kilpailukartta

83,79

50,27

33,51

Opetuskartta

186,19

111,71

74,48

Eri karttalajeittain tukimäärät vaihtelevat karttojen työmäärän ja kustannusten suhteessa. Pinta-alakohtaisesti sprinttisuunnistuskartta saa suurimman tuen. Toiseksi suurin tukiluokka on suunnistuskartalla. Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartat saavat vähemmän tukea kuin suunnistuskartat, koska niiden kartoituskustannukset ja työmäärät ovat yleensä pienemmät kuin suunnistuskarttojen. Kartan käyttötarkoitus vaikuttaa tukimäärään niin, että arvokilpailukartoilla on suurempi tukiperuste kuin muilla kilpailukartoilla. Pelkästään kuntosuunnistuksissa tai harjoituksissa käytetyt suunnistuskartat on luokiteltu tukiperusteissa noin 67 % arvoisiksi suhteessa kilpailukarttoihin.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan myös vuonna 2017.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille, joille seura on hakenut SSL:n ohjeen mukaisesti karttarahaa. Hakemuksessa on pitänyt toimittaa tositteet seuran maksamista kartoituskustannuksista. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti karttarahan perusteeksi ei hyväksytä tulostuskustannuksia eikä laitteisto- tai ohjelmakustannuksia.

Seurojen väliset karttarahasummat vaihtelevat huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle kotikunta korvaa kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa SSL:n karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, EU- tai Leader-tukea jne., jotka osaltaan vähentävät seurojen omarahoituksen osuutta ja mahdollisesti myös liiton karttarahaa.

Karttaraha on maksettu seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille. Sekä varsinainen karttaraha että nuoren kartoittajan tuki on maksettu samalla kertaa.

Lisätietoja saa karttavastaava Pasi Jokelaiselta: pasi.jokelainen (at) mapline.fi.

Karttakohtainen taulukko karttarahan jaosta ja nuoren kartoittajan tuki -taulukko 2016 (pdf)