Ympäristöohje: Ratojen suunnittelu ja toteutus

Ratojen suunnittelu ja toteutus

Yleistä

Ympäristön kannalta tärkeimpiä asioita ratojen suunnittelussa:

 • Tee yhteistyötä maanomistajien, metsästysseurojen ja muiden tahojen kanssa alueen tietojen selvittämiseksi.
 • Sovi ratalinjauksista maanomistajien ja metsästäjien kanssa.
 • Huomioi arat alueet ja riista.
 • Älä jätä vastuuta suunnistajalle! Varmista, että suunnistaja hyötyy sääntöjen noudattamisesta. Sijoita rastit siten, että esimerkiksi kielletyn alueen läpi oikaiseminen ei tuota hyötyä.

Kuntorastijärjestäjät!

 • Samalla alueella toimivien seurojen on koordinoitava maastonkäyttöä ja rajoitettava samassa maastossa vuosittain järjestettävien tapahtumien määrää maaston kulumisen estämiseksi.
 • Jos samassa maastossa järjestetään useampia tapahtumia saman vuoden aikana, on radat suunniteltava siten, että kulutus jakaantuu tasaisesti.

Teemakartta

Aivan aluksi kilpailumaastosta on hyvä laatia teemakartta, johon merkitään mm. riistan suosimat alueet, arat maastonkohdat ja linnunpesät. Kartan laatimisessa kannattaa käyttää apuna maanomistajia, metsästysseuroja, ympäristöviranomaisia ja paikallisia luontoharrastajia.

Arat ja suojeltavat alueet

Arkoja ja heikosti kulutusta kestäviä maastonkohtia ovat esimerkiksi

 • Jäkälää kasvavat ja muut kasvipeitteiset kalliot
 • Jäkäläkankaat
 • Korpimetsät
 • Jyrkät rinteet

Myös kosteapohjaisilla mailla, kuten lehdoissa ja soilla jälkiä syntyy herkästi, mutta ne ovat nopeampia palautumaan.

Muita suojeltavia kohteita ovat esimerkiksi

 • Taimikot
 • Linnunpesät ja pesimisalueet
 • Muinaismuistot

Nämä kohteet tulisi ratasuunnittelussa kiertää. Suojeltavat alueet merkitään myös maastoon ja/tai karttaan kielletyksi alueeksi.

Riistan huomioiminen ratasuunnittelussa

 • Radat kulkevat yhdensuuntaisissa käytävissä, jolloin ensimmäiset kilpailijat ajavat eläimet pois, eivätkä eläimet jatkuvasti törmää uusiin suunnistajiin.
 • Riistalle jätetään suoja-alueita mieluiten sellaisiin paikkoihin, joissa eläimet muutenkin oleskelevat.
 • Kaikkein suurimmissa tapahtumissa (lähinnä Jukola) voidaan järjestää riistanajo.
 • Tietoja ja apua riistan oleskelupaikoista ja liikkumisesta saa maanomistajilta ja metsästysseuroilta.

Lähtö ja maali

 • Sijoita lähtö eri toimintoineen ja maali viitoituksineen alueelle, joka kestää kulutusta.
 • Laadi myös lähtöviitoitus kulutuksenkestäviä reittejä (tiet, polut, vanhat pellot ja laidunmaat, mustikka- ja puolukkakankaat) pitkin. Kierrä viljellyt pellot, taimikot, istutukset ja muut arat kohteet.
 • Vältä häiriön aiheuttamista sekä paikallisille asukkaille että eläimille (laiduntavat eläimet, riista, linnut, jne)
 • Mikäli lähdössä tarvitaan WC, on se etenkin pidemmissä kilpailuissa päästävä tyhjentämään välillä. Ota tämä huomioon lähdön sijoittelussa.

Rastit

 • Sijoita rastit mieluiten hyvin kulutusta kestäviin maastonkohtiin ja vältä arkoja alueita. Parhaiten kulutusta kestävät
  • Heinäniityt ja vanhat laidunmaat
  • Mustikka- ja sammaltyypin sekä puolukkatyypin kankaat
 • Sijoita rasti siten, että suunnistajilla on riittävästi tilaa leimata.
 • Suunnittele riittävästi ratoja, jotta kuormitus yhdellä rastilla olisi mahdollisimman pieni. Esimerkiksi jäkäläkasvillisuus voi vaurioitua jo 50 suunnistajan käynnistä rastilla.
 • Huomioi myös reitinvalinnat ja vältä mahdollisuuksien mukaan urien muodostumista. Käytä etenkin suurissa viesteissä hajontoja.
 • Sijoita juomarasti sellaiseen paikkaan, josta mukit on helppo kerätä pois.

Kiintorastit & MOBO

 • Maaston kuluminen on huomioitava kiintorastien sijoittelussa. Sijoita kiintorastit aina kovalle ja kestävälle maalle.
 • Vaihda pisteitä riittävän usein (mieluiten vähintään kerran vuodessa).
 • Pyydä maanomistajalta lupa rastien sijoittamiseen.
 • Mikäli kiinnität MOBO-rastin esimerkiksi rakennuksen seinään, aitaan tms. pyydä lupa kiinteistönomistajalta.
 • Etenkin kaupunkialueella suunnittele radat siten, ettei käyttäjälle tule houkutusta oikaista yksityisalueiden tai vaarallisten alueiden (esim. isot tiet) poikki.

Rastipukin rakentaminen ja purkaminen

 • Rastipukin rakentamiseen tarvitaan maanomistajan lupa!
 • Rakennettu rastipukki ei ole välttämätön, vaan voit kiinnittää leimasimet rastipisteessä olevaan kaatuneeseen puuhun tms.
 • Jos rakennat rastipukin, käytä mieluiten hakkuujätettä tai kaatuneita puita. Voit myös tuoda valmiin rastipukin mukanasi.
 • Vältä elävien puiden kaatamista ja oksien raivausta: neuvottele aina maanomistajan kanssa puiden käyttämisestä!
 • Älä lyö nauloja eläviin puihin.
 • Vältä turhaa kiinnitysmateriaalien, kuten teipin ja narun käyttöä
 • Kilpailun jälkeen pura rastipukki ja siivoa alue roskista. Pyri palauttamaan rastipiste sellaiseksi, että siitä ei huomaa rastin olleen siellä.
 • Muista poistaa kaikki viitoitukset kokonaan maastosta, käytä viitoitusnauhoja mahdollisuuksien mukaan uudelleen.

Jälkitarkastus

Pidä kilpailun päätteeksi jälkitarkastus, jossa kirjataan kasvillisuudelle ja maanomistajan omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Kirjaa tulokset muistiin ja ota valokuvia, mielellään ennen ja jälkeen. Tulokset raportoidaan kilpailunjohtajalle ja maanomistajalle. Vahingot korjataan tai korvataan etukäteen sovitun käytännön mukaisesti.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail