Ympäristöohje: Kilpailukeskuksen toiminnot

Kilpailukeskuksen toiminnot

Yleistä

Kilpailukeskuksen paikkaa valittaessa ja toimintojen sijoittelua suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Valitse hyvin kulutusta kestävä alue, kuten pelto tai hiekkakenttä.
 • Suojaa arvokkaat kohteet ja maanomistajan omaisuus (piha-alue, istutukset, viljelykset jne.) merkitsemällä ne kielletyiksi alueiksi.
 • Varmista esteettömät poistumis- ja pelastustiet ja merkitse ne hyvin.
 • Vältä maaston muuttamista ja raivaamista.
 • Käytä rakenteita, joita voi käyttää myös uudelleen (telineet, teltat, laudat, pressut).
 • Mikäli mahdollista, ota sähköenergia verkosta, valitse vihreä sähkö ja minimoi energiankulutus.
 • Huolehdi lopuksi rakenteiden purkamisesta ja alueen siivoamisesta.

Pesupaikka

Mikäli suunnistustapahtumassa on järjestetty peseytymismahdollisuus, on pesuvedet käsiteltävä paikallisen ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

 • Pienissä kilpailuissa on voitu saada lupa imeyttää pesuvedet maahan, mutta tällöin on usein pesuaineiden käyttö kielletty.
 • Mikäli lähistöllä on koulu, uimahalli tai muu vastaava peseytymismahdollisuudet tarjoava tila, kannattaa sen käyttöä harkita.
 • Suuremmissa kilpailuissa (esim. Jukola) järjestelyistä kannattaa sopia hyvissä ajoin yhdessä kunnan ympäristöviranomaisen kanssa.

Ravintola

 • Elintarvikkeiden myynnistä on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella myynti tapahtuu. Vähäriskisestä ja tilapäisestä toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen: esimerkiksi makkaranpaisto kuntorasteilla ei vaadi ilmoitusta. Lisätietoja lupa-asiat -sivulta.
 • Hygieniapassi vaaditaan henkilöiltä jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita vähintään 3 kk (tähän lasketaan takautuvasti kaikki kuvatun kaltainen työskentely). Näin ollen hygieniapassin tarve riippuu sekä henkilön tehtävistä, että aiemmasta kokemuksesta. Jos olet epävarma, kannattaa asiaa kysyä kunnan tai kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.
 • Pyri vähentämään kertakäyttöastioiden määrää, vältä yksittäispakattuja tuotteita sekä ylimääräisiä suojamuoveja ja pakkauksia.
 • Suosi lähellä tuotettuja elintarvikkeita kuljetuskustannusten vähentämiseksi.
 • Varmista ravintolan vesihuolto. Jos mahdollista, käytä kunnan vesijohtoa ja viemäriä.
 • Huolehdi myös ravintolan energiansaannista ja vältä turhaa energiankäyttöä: sammuta laitteet joita ei tarvita, älä sijoita lämmitys- ja jäähdytyslaitteita lähekkäin.
 • Varmista ravintolatilojen paloturvallisuus: palavat nesteet, herkästi syttyvät materiaalit säilytetään kaukana keittimistä ja vastaavista, sammutuskalusto saatavilla, poistumistiet, hälytysajoneuvojen reitit
 • Salmonellatestit eivät ole tarpeen lyhytaikaisissa töissä, mutta työntekijöitä on opastettava turvallisissa työtavoissa ja valistettava tartuntatautien leviämisen vaaroista. (Lisätietoja: Evira, tartuntatautien leviämisen vaarat)

Jätteet

Liikenteen ohella tapahtuman jätehuolto on yksi oleellisimmista asioista ympäristön kannalta. Tärkeintä olisi minimoida syntyvän jätteen määrä. Suunnistuskilpailussa jätettä syntyy etenkin ravintolassa.

 • Kunnan tai kaupungin jätehuoltomääräyksissä voidaan edellyttää jätehuoltosuunnitelman laatimista tapahtumasta. Selvitä suunnitelman tarve jätehuoltoviranomaiselta.
 • Tarkista seudun jätehuoltomääräyksistä, mitä jätteitä on eroteltava. Tee yhteistyötä paikallisen jätehuoltoyhtiön kanssa ja selvitä mitä jätteitä he voivat ottaa vastaan ja järjestä lajittelu sen mukaan.
 • Varmista, että jätepisteitä on riittävästi siellä, missä ihmisetkin ovat.
 • Varmista lajittelupisteiden toimivuus riittävällä ohjeistuksella ja tarvittaessa jäteneuvojilla.
 • Järjestä jätepisteitä myös pysäköintialueille.
 • Vaaralliset jätteet on aina kierrätettävä erikseen, vaikka määrä olisi pieni!
 • Huomioi myös kilpailusuorituksen aikana syntyvä jäte: energiageelipakkaukset, pudonneet emit-tarkastuskortit, juomarastin mukit jne.

[Huom!] Nykyään etenkin pidemmissä kilpailuissa käytetään erilaisia energiatuotteita, esimerkiksi energiageelejä myös suorituksen aikana. Suunnistajia tulisi ohjeistaa kuljettamaan tyhjät pakkaukset pois metsästä tai esimerkiksi jättämään ne rastipisteelle, jolloin rastia haettaessa roskat voitaisiin kerätä samalla. Metsästä suunnistajien jäljiltä löytyvät roskat tuovat huonoa mainetta koko lajille!


WC

 • Valviran ohjeen mukaisesti yleisölle on varattava riittävä määrä käymälöitä käsienpesumahdollisuuksineen (myös käsidesi riittää).
 • Lisätietoja käymälöihin ja jätehuoltoon liittyvistä vaatimuksista Valviran sivuilta: Valvira, jätehuoltoon liittyvät vaatimukset
 • Käymäläjätevesien imeyttäminen maahan on kielletty.
 • Huomioi käymälöiden sijoittelussa, että ne päästään tyhjentämään tarvittaessa (yksityistiet ja väliaikaiset tiet eivät välttämättä kestä loka-auton painoa). Huomioi tämä myös esim. lähtöpaikalla.
 • WC:t voi usein vuokrata paikallisen jätehuoltoyrittäjän kautta.

Tulospalvelu

 • Vältä turhaa paperinkulutusta tulospalvelussa.
 • Jos tulokset ovat nähtävillä verkossa kilpailun kuluessa, voisi tarjota mahdollisuuden päästä esim. QR-koodilla online-tuloksiin.
 • Myös kilpailuohjeet voisivat olla pääosin sähköisenä ja ladattavissa netistä etukäteen.

Myymälät

Mikäli kilpailukeskuksessa on eri yritysten tai yhteisöjen myymälöitä, esittelypisteitä tai vastaavia, varmista että kaikilla on tiedossa tapahtuman ympäristöohjeet. Myös myymälöiden on huolehdittava jätteiden ja jätevesien asianmukaisesta käsittelystä.