Valintavaihetta elävä nuori on harrastuksensa subjekti

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa
Valmentajakoulutuksen taso 1
Julkaistu Suunnistajassa 8 / 2014

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus julkaisi elokuussa 2014 urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön: Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä. Valintavaihe on sijoitettu urheilijan polulla lapsuusvaiheen ja huippuvaiheen väliin. Valintavaiheen aikana nuori kasvaa aikuisuuteen ja hänen elämässään tapahtuu paljon muutoksia mm. kouluun ja opiskeluun liittyen.

Valintavaihe koskettaa satoja tuhansia suomalaisia: Urheilevia nuoria, valmentajia, seuratoimijoita, vanhempia, opettajia ja muita nuoren lähipiirin toimijoita. Asiantuntijoiden kokoamaan työhön on koottu yhteen nuoren urheilijan elämää koskettavat moninaiset asiat.

Valintavaiheen asiantuntijatyössä keskitytään tarkastelemaan lapsuusvaiheen laatutekijöiden muuttumista menestystekijöiksi. Työ käsittelee lähinnä matkaa kohti huippu-urheilua. Samalla muistutetaan, että isossa kuvassa nuorten urheilussa on mukana laaja joukko eritasoisia nuoria. Urheilun valintajärjestelmissä ei valita sisään tai ulos, vaan erilaisten toteutustapojen välillä, jolloin jokaiselle löytyy mielekäs tapa olla mukana suomalaisessa urheilutoiminnassa.

Valintavaiheen asiantuntijatyön laatutekijöiden kuvaus on tiivistetty neljään pääteemaan.

  • Innostuksesta intohimoon.
  • Monipuolisista liikuntataidoista jalostuu vahvat lajitaidot.
  • Hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi.
  • Urheilullisesta elämäntavasta syntyy terve urheilija.
Nuori on subjekti

Kaikessa urheilussa on urheilija itse urheilun subjekti. Hän tekee itse päätökset miten intensiivisesti ja millä tasolla hän urheilee. Hän myös tekee päätöksen urheilun lopettamisesta. On tärkeää, että lähipiiri hyväksyy nuoren päätökset, jotta hän voi edetä urheilussa omalla tasollaan tai jättää urheilun ilman, että hänen tarvitsee kokea olevansa epäonnistunut.

Nuoren urheilijan elämän erityispiirteitä ovat siirtymät. Siirtymiä ovat kilpaurheilun tehostuminen, nousu tasolta toiselle kilpailun maailmassa, mahdollinen urheilu-uran lopettaminen loukkaantumiset / ylirasitustila tms. sekä lajin tai valmentajan vaihtaminen. Koulu- ja opiskeluelämässä tapahtuvat muutokset tuovat myös suuria muutoksia urheilijan elämään.

Siirtymien ajankohtaa tai ajallista kestoa ei välttämättä voida määritellä ennakkoon. Mitä paremmin lähipiiri osaa tukea urheilijaa siirtymissä, sitä paremmat edellytykset urheilijalla on kulkea siirtymäkauden läpi. Siirtymän läpikäyminen tapahtuu hyvinkin yksilöllisesti. Voidakseen hyvin tarvitsee urheilija tasapainoisen identiteetin, joka perustuu muuhunkin kuin urheiluun. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että urheilijaa arvostetaan lähipiirissä muidenkin asioiden osalta kuin vain urheilun tai suoritusten kautta.

Kun nuori on subjekti, on hän aina mukana omaa urheiluaan koskevassa päätöksenteossa. Hän tekee päätöksiä pidemmän tähtäimen suunnitelmista ja on erinomaista, jos myös yksittäiset harjoitukset tarjoavat urheilijalle osallistavia elementtejä.

Tavoitteena on nuoren urheilijan hyvä päivä. Nuori on oman urheilunsa toimija (subjekti) ja hänellä on oman intohimonsa puitteissa halu ja mahdollisuus vaikuttaa hyvän päivän rakentumiseen. Urheilijan lähipiiri voi tukea nuorta arvostamalla hänen omistautumistaan ja sitoutumistaan lajiin. Se riittää.

Lue lisää valintavaiheen asiantuntijatyöstä.