Lapuan Virkiästä sinettiseura

Lapuan Virkiälle luovutettiin eilen sinettitunnus laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Suunnistuksen sinettiseuroja on tällä hetkellä 31.

Sinettitunnuksen saadaakseen seuran on täytettävä kaksitoista laadullista kriteeriä. Seuran toimintaa arvioidaan näiden kriteereiden pohjalta seuran jättämän hakemuksen ja seuraan tehtävän auditointikäynnin perusteella. Sinettikriteerit toimivat seuran toiminnan kehittämisen apuvälineenä. Sinettikriteerit.

Lapun Virkiän suunnistusjaoston puheenjohtaja Pekka Himanka ja sinettivastaava Marjo Kangas totesivat jo hakuprosessin auttaneen heitä paljon seuran kehittämisessä.

Suunnistuksen sinettihaku on avoinna vuosittain 1.11. – 31.12.

Lue lisää sinettitoiminnasta.