Koulutuksen tavoite

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa
Valmentajakoulutuksen taso 1
Julkaistu Suunnistajassa 5 / 2014

Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa on Suunnistusliiton tason 1 valmentajakoulutus. Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutuksen käynyt valmentaja saa valmiudet vetää nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa.

Oppia saaneiden ja innostuneiden seuravalmentajien toimesta seurojen harjoitusmäärät kasvavat. Aktiivinen ja vetovoimainen harjoitustoiminta vaikuttaa nuorten ja heidän perheidensä innostukseen. Aktiivisuus poikii aktiivisuutta ja innokkuutta.

Tason 1 valmentajakoulutuksessa kannustetaan valmentajaa verkostoitumaan ja toteuttamaan seuraharjoitukset eri osa-alueiden osaajien yhteistyönä. Verkostoituminen tarkoittaa niin ikään seurojen yhteistyötä harjoitusten toteuttamisessa. Tärkeintä on runsas ja monipuolinen harjoitustoiminta, joka kehittää nuoria suunnistajina.

Seuratoiminnan sisältö on erilaista 11-vuotiaiden ja 17-vuotiaiden toiminnassa. Koulutus antaa johtolankoja eri ikäryhmien toiminnan sisältöön sekä näkökulmia monipuolisten harjoitusten toteuttamiseen.

Koulutuksessa käsitellään myös henkilökohtaisen valmentamisen alkeita. Suosituksena on käynnistää henkilökohtaista valmennusta, jonka ensimmäisiä askelia voisivat olla:
•    Tutustuminen ja kuulumisten vaihtaminen,
•    Kiinnostuminen nuoren harjoittelemisesta ja muista kiinnostuksen kohteista,
•    Suunnistussuorituksista keskustelua ym.

Koulutuksen tausta-ajatuksena on, että valmentajana oppimista tapahtuu etenkin seuratoimintaympäristössä. Koulutuksessa pyritään tuomaan valmentajan omaa oppimista näkyväksi ja analysoimaan sitä.

Koulutus koostuu kahden viikonlopun lähijaksoista sekä tehtävistä. Ennakkotehtävät näkyvät ilmoittautumislomakkeella. Koulutetut valmentajat tuovat lisää laatua ja innostusta nuorten seuravalmennukseen.

Koulutuksen tärkeä taustamateriaali on Suunnistajan polku, joka on kuvattu eri lajien yhteisellä Urheilijan polku -sivustolla. (www.kihu.fi/urapolku)

Koulutuspäivämäärät ja ilmoittautumiset