Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1)

Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen taso 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa järjestetään avoimina koulutuksina sekä seurojen tilauksesta.

Myös liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tason 1 valmentajakoulutuksia, lisätietoa alimpana tällä sivulla.

Uudistettu, osin etänä suoritettava koulutus julkaistaan syksyllä 2021

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutuksessa saa näkemyksen nuorten suunnistusharrastuksen tärkeistä elementeistä ja osallistujan lajitietous lisääntyy. Sisällöt ja oppimistehtävät antavat johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen harjoitustoiminnan toteutukseen seurassa. Valmentajakoulutusten tavoitteena on niinikään herättää kiinnostus valmentajana kehittymiseen.

Koulutuksen käyneellä valmentajalla on valmiudet ohjata nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa. Koulutuksen innostava ilmapiiri tuo virtaa seuravalmennuksen kehittämiseen. Koulutuksessa saa myös valmiuksia henkilökohtaisen valmentamisen alkeisiin.

Koulutus koostuu kahden viikonlopun lähijaksoista sekä tehtävistä. Koulutetut valmentajat tuovat lisää laatua ja innostusta nuorten seuravalmennukseen.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Ennakkotehtävät osalle 1 . Ennakkotehtävien sivulta löytyy myös muuta koulutuksen aihepiiriin liittyvää materiaalia:
– Ennakkotehtävien tiedoston lopusta näkee koulutuksen välitehtävät.
– 11–15-vuotiaiden harjoitustoiminnan kehityshankkeen (2011–2013) yhteenveto.
– Suunnistaja-lehden julkaisemia artikkeleita, jotka koskevat tämän valmentajakoulutuksen sisältöjä ja 11–17-vuotiaiden valmennusta.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutukset ovat avoimia eri seurojen osallistujille.

Osa 1

Ei toistaiseksi uusia avoimia koulutuksia tiedossa. Koulutusta uudistetaan ja uusia koulutuksia voi tilata syksylle 2021.

Osa 2

Ei toistaiseksi uusia avoimia koulutuksia tiedossa. Koulutusta uudistetaan ja uusia koulutuksia voi tilata syksylle 2021.

Koulutuksen tilaukset

Seurat tai alueet voivat tilata koulutuksen Suunnistusliitosta. Tilaukset tulee tehdä mielellään noin 4 kuukautta ennen aiottua koulutusta, kuitenkin viimeistään 2,5 kuukautta aikaisemmin. Näin varmistetaan aikaa valmistelulle ja koulutuksen markkinoinnille. Tilaajaseura (tai -alue) järjestää koulutukselle tilat ja muut sovittavat olosuhteet. Seuran tilaama koulutus on pääsääntöisesti avoin myös muiden seurojen osallistujille.

Koulutuksen tilauslomake

Käynnistä tilaus täyttämällä lomake. Tilauslomakkeella on kerrottu tarvittavista olosuhteista ja tilaajaseuran eduista. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Hinta

Tason 1 koulutuksen hinta on  85 euroa/viikonloppu/osallistuja tai 65 euroa/viikonloppu/osallistuja, jos osallistuja on koulutusjärjestelyt hoitavasta seurasta. Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin  Tilavuokrat, ruokailut ym. olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan.  Mikäli koulutus järjestetään seuran sisäisenä koulutuksena tai jos seurasta osallistuu koulutukseen kahdeksan henkilöä tai enemmän, on koulutuksen hinta 460€ / seura.

Lisäksi edellytetään, että osallistujalla on käytössään Suunnistusseuran huipputreenit -harjoituskorttipaketti (hinta 35 euroa koulutuksen yhteydessä lunastettuna). Paketti tulee lunastaa koulutuksessa, mikäli osallistujalla ei ole sellaista käytettävissä.

Osallistuminen ja mahdollinen harjoituskorttipaketti maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tapahtuu keväästä 2020 alkaen Suomisport-järjestelmässä.

Kouluttajat

Kouluttajat

Palautetta koulutuksista

Palautelomakkeen kysymys: Nimeä asioita, jotka vaikuttavat tekemiseesi seuravalmentajana lähiaikoina.

  • Suunnitelmallisempaa tekemistä, enemmän taitoharjoituksia, enemmän leirejä ja yhteistä toimintaa alueen muiden seurojen kanssa, jatkuvuutta. Ehkä myös nuorten taitoryhmän perustaminen?
  • Meidän pienten seurojen kannattaa tehdä yhteistyötä. Tämä kurssi ”laittoi” meidät samaan pöytään, mistä lisääntynyt yhteistyö lähti käyntiin.
  • Harjoituksen runko: Harjoituksesta tulee yhteisöllinen tapahtuma, ei iltarastityyppinen metsään ja pois -harjoitus.
  • 11-14 vuotiaan fysiikan huomioiminen ja höntsäily: Harjoitukset nuorille rennompoia ja kevyempiä mitä itse on tehnyt, mukava yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri, taitotason huomioiminen: radat omasta näkökulmasta todella helppoja, mutta sopivia nuorille.
  • Kausisuunnittelu, liikunnan monipuolisuus, seuran toiminnan arviointi.
  • Perheiden osallistaminen (vanhempainilta ja infot).
  • Urheilijan polku suunnistuksen osalta ja taitojen oppiminen eri ikäkausina.
  • Fysiikkaharjoitteiden lisääminen suunnistusvalmennuksen kausisuunnitteluun.
  • Kehittymistä edistävä harjoittelu (katsoa pidemmälle kuin vain yhtä harjoitusta), tukea 13-14 vuotiaita jäämään lajin pariin, monipuolinen ja tehokas harjoitus.
  • 1. Kommunikoin paremmin ryhmän kanssa ja kiinnitän enemmän huomiota yksilöön mahdollisuuksien mukaan. Toivon näin lähentyväni ryhmän kanssa ja ryhmän yhteishengen paranevan. 2. Suunnittelen harjoituksia paremmin, kirjaan ne myös ylös paperille (ainakin aluksi). 3. Teen pitkän tähtäimen suunnitelmia ja yritän jaksottaa harjoittelua/harjoituksien teemoja. Kiinnostus säilyy, ominaisuudet paranevat, (kunto nousee), nuoret saavat mahdollisesti kiinnostusta ja vinkkejä myös omaan harjoitteluunsa.
Liikunnan aluejärjestöjen valmentajakoulutuksen tason 1 teemakoulutukset

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valmentajakoulutuksen tason 1 VOK-koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu 12 teemakoulutuksesta. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2–7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä. Koulutuksen kokonaislaajuus on 50 tuntia. Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua myös yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan.

Suunnistusliitto suosittelee aluejärjestöjen tarjoamia VOK-koulutuksia, jotka täydentävät hyvin Suunnistusliiton valmentajakoulutusten tarjontaa.

Sivun tietoja ruotsiksi

Tränarutbildning-nivå-1_beskrivning
Tränarutbildning nivå 1 mål och innehåll

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail