Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa (taso 1)

Päivitetty 20.12.2023

Suunnistusliiton valmentajakoulutuksen taso 1 Nuorten seuravalmennus suunnistusseurassa järjestetään avoimina koulutuksina sekä seurojen tilauksesta. Myös liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tason 1 valmentajakoulutuksia, lisätietoa alimpana tällä sivulla.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kohderyhmä on seuran 11–17-vuotiaiden ryhmien valmentajat. Koulutuksessa saa näkemyksen nuorten suunnistusharrastuksen tärkeistä elementeistä ja osallistujan lajitietous lisääntyy. Sisällöt ja oppimistehtävät antavat johtolankoja ja työkaluja vetovoimaisen harjoitustoiminnan toteutukseen seurassa. Valmentajakoulutusten tavoitteena on niinikään herättää kiinnostus valmentajana kehittymiseen. Koulutetut valmentajat tuovat lisää laatua ja innostusta nuorten seuravalmennukseen!

Laajuus yht. 50h
– Teoria 14h
– Demot 12h
– Oppimistehtävät 24h

 • Suunnistus urheilulajina. Lajianalyysi, valmennuslinjaus, suunnistajan polku, seuravalmennus
 • Valmentaminen. Valmennusosaaminen, valmennusosaamisen malli, valmentaminen urheilijan polun eri vaiheissa, valmentajana kehittyminen, harjoituksen ohjaaminen ja valmentaminen, valmentamisen arviointi ja palautteen anto
 • Harjoituksen ja radan suunnittelu. Eri taitotasoille ja ikäryhmille
 • Vauhtia! Fyysiset ominaisuudet ja niiden kehittäminen, kausisuunnittelun perusteita, kehityksen seuranta
 • Taitoa! Taitoharjoittelu, harjoituksen analyysi, harjoituksiin valmistautuminen, GPS
 • Kanttia! Psyykkiset ominaisuudet, kehitys, valmennus, motivaatio
 • Urheilullinen elämäntapa
 • Seuran kausiohjelman suunnittelu

Osaamistavoitteet

Valmentajana kehittyminen
Lajitietous & yleinen valmennustietous
Opettamis- & ohjaustaidot

Koulutuksen käyneellä valmentajalla on valmiudet ohjata nuorten seuraharjoituksia ryhmille ja hän ymmärtää pääpiirteet yksittäisten harjoitusten asemasta harjoitusvuoden kokonaisuudessa. Koulutuksessa saa myös valmiuksia henkilökohtaisen valmentamisen alkeisiin.

Tavoitteena on, että koulutuksen osallistujat saavat osaamista ja innostusta oman seuran harjoitustoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämisen sekä nuorten harrastusinnostuksen lisäämiseen. Lisäksi tavoitteena on innostaa aloittelevia valmentajia oppimaan lisää ja tekemään jatkuvasti itsearviointia.

Toteutustavat

Taso 1 -valmentajakoulutus toteutetaan joko kahtena viikonloppuna tai useammissa osissa moduuleittain. Moduulit ovat pituudeltaan 2–3 h, joten ne voidaan toteuttaa myös arki-iltoina ja osa etäkoulutuksina. Koulutustilauksen yhteydessä esitetään toive toteutusmuodosta. Lopullinen toteutustapa sovitaan yhdessä kouluttajan kanssa.

Jos koulutus järjestetään kahden viikonlopun toteutusmallilla, on suositus järjestää jälkimmäinen viikonlopun lähijakso noin 2-6kk ensimmäisen jälkeen.

Koulutus sisältää myös oppimistehtäviä.

Aikatauluesimerkit

Suunnistusdemot
Koulutukseen kuuluu käytännön fysiikka- ja suunnistusdemoja. Suunnistusharjoituksen toteutukseen kuuluvista käytännön järjestelyistä kouluttaja ja seura sopivat yhteisesti. Vaihtoehtoja ovat esim.
a) Tilaajaseura suunnittelee ja vie rastit – kouluttajalta ohjeistus etukäteen ja mielellään myös kouluttajalle kommentoitavaksi.
b) Kouluttaja suunnittelee ja vie rastit. Edellyttää, että seurasta joku varmistaa kartan paikkansapitävyyden ja rastipaikat.
c) Kouluttaja suunnittelee ja seura vie rastit.
d) Osallistujat suunnittelevat ja vievät rastit (osalla 2).

Kouluttajat

Suunnistusliiton kouluttajatiimi

Koulutuksen tilaukset ja ilmoittautuminen

Seurat tai alueet voivat tilata koulutuksen Suunnistusliitosta.

 1. Ota yhteys Katri Lindeqvist, nuoriso- ja koulutuspäällikkö
  katri.lindeqvist (a) suunnistusliitto.fi
  puh. 044 3236657
 2.  Täytä tilauslomake Suomisportissa

Tilaukset tulee tehdä mielellään noin 4 kuukautta ennen aiottua koulutusta, kuitenkin viimeistään 2,5 kuukautta aikaisemmin. Näin varmistetaan aikaa valmistelulle ja koulutuksen markkinoinnille. Tilaajaseura (tai -alue) järjestää koulutukselle tilat ja muut sovittavat olosuhteet.

Seuran tilaama koulutus on pääsääntöisesti avoin myös muiden seurojen osallistujille. Tulevat avoimet koulutukset löydät Suunnistusliiton koulutuskalenterista.

Hinta

Koulutuksen järjestelyt hoitavan seuran osallistujat:
130 € /osallistuja tai 920 € / seura (osallistujia 8 hlö tai enemmän)

Muut osallistujat:
170€/osallistuja

Seuran sisäinen koulutus (ei avointa ilmoittautumismahdollisuutta):
920€ / seura

Hinta sisältää koulutuskokonaisuuden, opetuksen ja materiaalin.
Ruokailut, mahdolliset tilavuokrat ym. olosuhteet eivät sisälly tähän hintaan.

Osallistuminen ja mahdollinen harjoituskorttipaketti maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä Suomisport-järjestelmässä.

***

Kokemuksia koulutuksesta

Koulutukseen osallistujilta on kysytty palautelomakkeella nimeämään asioita, jotka koulutuksen jälkeen vaikuttavat tekemiseesi seuravalmentajana lähiaikoina.

”Suunnitelmallisempaa tekemistä, enemmän taitoharjoituksia, enemmän leirejä ja yhteistä toimintaa alueen muiden seurojen kanssa, jatkuvuutta.”

”Meidän pienten seurojen kannattaa tehdä yhteistyötä. Tämä kurssi ”laittoi” meidät samaan pöytään, mistä lisääntynyt yhteistyö lähti käyntiin.”

”Harjoituksesta tulee yhteisöllisempi tapahtuma, ei iltarastityyppinen metsään ja pois -harjoitus.”

”Kohti parempaa kausisuunnittelua ja monipuolisempaa toimintaa. Ryhdymme myös kehittämään yhteistyötä perheiden kanssa sekä arvioimaan seuran toimintaa.”

”Meille kirkastui urheilijan polku suunnistuksen osalta sekä taitojen oppiminen eri ikäkausina.”

Liikunnan aluejärjestöjen valmentajakoulutuksen tason 1 teemakoulutukset

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valmentajakoulutuksen tason 1 VOK-koulutusta. Tavoitteena on luoda perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Koulutus koostuu 12 teemakoulutuksesta. Teemakoulutusten kesto vaihtelee 2–7 tunnin välillä ja sen lisäksi niihin liittyy oppimistehtäviä. Koulutuksen kokonaislaajuus on 50 tuntia. Koulutukseen osallistuja voi halutessaan osallistua myös yksittäisiin teemakoulutuksiin oman kiinnostuksen mukaan.

Suunnistusliitto suosittelee aluejärjestöjen tarjoamia VOK-koulutuksia, jotka täydentävät hyvin Suunnistusliiton valmentajakoulutusten tarjontaa.

Sivun tietoja ruotsiksi

Tränarutbildning-nivå-1_beskrivning
Tränarutbildning nivå 1 mål och innehåll