Alueellista valmennusjärjestelmää koskeva kysely seuroihin toukokuussa

Suunnistusliiton strategiassa yksi keskeisiä tavoitteita on palauttaa suomalainen huippusuunnistus maailman kärkeen. Vuokatin kotikisat kesällä 2013 olikin oiva osoitus siitä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa.

Toiminnan yhdeksi tavoitteeksi on nostettu nuorisovalmennuksen kehittäminen. Nuorten valmentautumiseen kohti huippusuunnistusta liittyy monta näkökulmaa: henkilökohtainen valmentautuminen, oma valmentaja, seurojen omat harjoitukset sekä liiton tarjoamat valmennusjärjestelmät. Lisäksi tänä aikana nuorten elämässä on paljon muuttuvia elämänvaiheita, jotka määrittelevät harjoitusolosuhteita, kuten opiskelupaikan valinta.

Toiminnan tukemiseksi on käynnistetty hanke, jossa selvitetään, miten alueellinen valmennusjärjestelmä voisi parhaiten tukea 15–20-vuotiaiden seuravalmennusta. Hanke alkoi tammikuussa 2014 ja se päättyy syksyllä. Selvitys toteutetaan opinnäytetyönä, joka tehdään Kajaanin ammattikorkeakouluun tämän vuoden aikana. Tekijöinä ovat Outi Valkonen ja Saana-Maria Rahko, jotka molemmat ovat itsekin suunnistajia.

Alkuvuosi on käytetty kirjallisuustutkimuksen tekemiseen. Seuraavaksi suoritetaan kyselytutkimus, joissa seuroja pyydetään vastaamaan laajaan kyselyyn. Kysely postitetaan seurojen puheenjohtajille ja kyselyn saavat kaikki seurat, joilla on vähintään yksi I tai II luokan suunnistaja kohdeikäryhmässä. Puheenjohtajia pyydetään huolehtimaan, että kyselyyn vastaa valmennustoiminnasta vastaava henkilö. Seuroja kannustetaan koostamaan vastauksiansa myös keskustellen, esim. kokouksessa.

Opinnäytetyötä ohjaa Mari Tuomaala Tuusulasta ja hankkeella on ohjausryhmä, jossa on edustaja jokaiselta aluevalmennusalueelta. Ohjausryhmän tehtävä on toimia tekijöiden sparraajina eli asiantuntijoina ja tukijoina. Ryhmän avulla pyritään myös varmistamaan, että eri alueiden näkökulmat tulevat huomioiduksi.

Lisätietoja: Mari Tuomaala