Toteuta suunnistuskoulu HIPPO-suunnistuskouluna

Suomen Suunnistusliiton, Valon ja OP-Pohjola-ryhmän solmima yhteistyösopimus  HIPPO-suunnistuskoulun toteuttamisesta mahdollistaa suunnistusseuroille yhteistyön paikkakuntansa Osuuspankin kanssa myös tänä vuonna.

Yhteistyön sopiminen käynnistyy kun suunnistusseura ottaa yhteyttä paikkakuntansa osuuspankin markkinoinnista vastaavaan henkilöön. Seura esittää pankille halukkuutensa järjestää HIPPO-suunnistuskoulu yhteistyönä pankin kanssa. Osuuspankin kanssa yhteistyösopimuksen tehneet seurat saavat HIPPO-suunnistuskoulun toteutusta varten käyttöönsä maksutonta HIPPO-materiaalia. Materiaali sisältää mm. markkinointimateriaalia, lapsille jaettavaksi suunnistuksen HIPPO-harjoitusvihkoja ja tarroja, rastilippuja sekä harjoitustuokioihin ja tapahtumiin liikuntapistetauluja. Materiaali lähetetään seuralle Suunnistusliittoon tehdyn tilauksen mukaan.

Kokemukset HIPPO-yhteistyöstä ovat sekä pankkien että seurojen taholta olleet hyvin myönteisiä. Seurat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja yhteistyön kautta saamaansa materiaaliin. HIPPO-tunnus on koettu isoksi markkinointivaltiksi.  Pankit ovat olleet tyytyväisiä näkyvyyteensä ja materiaaleihin. Pankit ovat erityisesti kiittäneet hyvin järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia.

Lue lisää HIPPO-suunnistuskoulun toteutuksesta.