Montako meitä on?

Paljonko meillä on nuoria mukana suunnistuksessa: Eri seuroissa, eri alueilla tai koko maassa? Kuinka moni on mukana lajissa 16-vuotiaana? Paljonko on suunnistajia eri ikäluokissa? Kiinnostavatko naapuriseuran luvut?

Taulukko lasten ja nuorten määrästä antaa vastauksia ainakin osaan kysymyksiä.

Taulukossa on kaksi eri tietojen keräystapaa

Taulukkoon on kerätty tietoja kahdesta eri lähteestä. Taulukossa on mukana ne seurat, joissa on yksi tai useampi 18-vuotias tai nuorempi suunnistaja.

13–18-vuotiaden tiedot on koottu vuoden 2012 loppurankilta, seurarankin perusteella. Tätä lukua on seurattu kolme viimeistä vuotta.

12-vuotiaden ja nuorempien luvut perustuvat Nuori Suunta -korttien määrään. Näiden korttien lukumäärät on merkitty taulukkoon kahden viimeisen vuoden osalta.

Lisäksi näistä seuroista, joissa on 18-vuotiaita tai nuorempia, on laskettu 19–20-vuotiaat ja yleisen sarjan suunnistajat. Seura ei ole mukana taulukon yhteenvedossa, jos seurassa ei ole 18-vuotiata tai nuorempia suunnistajia näiden em. tietojen keräysperiaatteiden mukaan.

Kerätyt luvut on laskettu yhteen alueittain ja koko maan osalta. Alueet ovat taulukossa aakkosjärjestyksessä, samoin alueen seurat. Suomessa on 204 suunnistusseuraa, jossa on ainakin yksi 18-vuotias tai nuorempi suunnistaja, kun tiedot kerätään em. tavoin.

Lukujen taustoja

Vuoden 2012 alussa muuttui Nuori Suunta -korttien ja lisenssien lunastus IRMAan. Vuoteen 2011 asti ei yksittäinen suunnistaja (tai hänen vanhempansa) voinut lunastaa Nuori Suunta -korttia, vaan seura lunasti kortit. Monet seurat ovat vuoden 2012 alusta jättäneet Nuori Suunta -kortin lunastamisen kotien huoleksi. Vaikuttaa sille, että tämä on merkittävin syy 10-vuotiaden ja nuorempien lukumäärän vähenemiseen.

Lunastettujen Nuori Suunta -korttien määrä tai kilpailevien nuorten määrä ei kerro seuran suunnistuskouluun osallistuvien määrää tai ylipäätään suunnistusta harrastavien lasten ja nuorten kokonaismäärää. Riippuu seuran käytänteistä, tuleeko lapselle lunastaa Nuori Suunta -kortti, jotta voi osallistua toimintaan. Nuori voi suunnistaa kerran tai useammin kesän aikana tai olla muutoin aktiivisesti mukana seuran toiminnassa käymättä kilpailussa, jolloin hän ei ole mukana tässä tilastossa.

Grafiikka kertoo enemmän

Pylväiköt kuvaavat lukujen vaihteluita – eri ikäryhmissä, eri vuosien välillä tai prosenttimäärinä suhteessa edelliseen ikäluokkaan. Osallistujamäärät 13–14-vuotiaissa ovat suhteellisesti pienimmät verrattuna edelliseen ikäluokkaan (11–12-vuotiaat). Tässä nivelkohdassa vaihtuu lukujen keräystapa ja se vaikuttaa lukumäärän pudotukseen.

Pudotus 13–14-vuotiaista 15–16-vuotiaisiin on maltillisempi. Pudotus on vähäisempi kuin pudotus 15–16-vuotiaiden ja 17–18-vuotiaiden välillä. Kun suunnistus jatkuu aktiivisena ja kilpailuja sisältävänä harrastuksena 13-vuotiaaksi asti, näyttäisi siitä olevan luonnollinen tie jatkaa harrastusta ainakin muutama vuosi eteenpäin.

Ovatko seuran toiminnassa toteutetut muutokset vaikuttaneet osallistujamääriin?

Olettaa sopii, että luvut kertovat seurojen lasten ja nuorten harjoitustoiminnan aktiivisuudesta. Kun on tarjolla paljon harjoituksia ja nuori kuuluu nimettyyn ryhmään, on harrastus ”todellisempi” ja houkuttelevampi, kuin omaehtoinen suunnistuksen harrastaminen esimerkiksi kilpailemalla. Nuoret hakevat viiteryhmää, oli harrastus mikä tahansa. Toiminnan vetäjäksi tarvitaan aikuinen – ryhmän vetäjä, joka on kiinnostunut kaikista mukana olevista nuorista.

Lue ”11 – 15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa” -hankkeen raportti ensimmäisen hankevuoden kokemuksista. Nuorten kehitysvaiheeseen sopiva laadukas toiminta innostaa nuoria.

Taulukossa on seuroja, joissa harrastajien määrä on noussut kymmeniä yhden vuoden aikana. Näissä seuroissa on selvästi tehty myös loikkauksia toiminnan laadussa ja/tai määrässä. ”Entiseen tapaan” toteutettu seuratoiminta voi hienoisesti lisätä osallistujamääriä, mutta määrät voivat myös pudota, kun toiminta ”junnaa” paikoillaan.

Toki on olemassa muitakin selityksiä ja harrastajamäärien luonnollisia vaihteluita.

Kerro ajatuksista, joita talukko sinussa herättää.

Katri Lilja
Katri Lilja