Päivityksiä IRMAan uuden version myötä

Torstaina 4.10.2012 IRMA:an asennettiin uusi ohjelmaversio, jossa on seuraavia parannuksia verrattuna aiempaan.

–    kilpailun liitetiedostojen avautumiseen liittyvä ongelma on korjattu.
Kun järjestäjä laittaa tiedostoliitteen tai linkin kilpailuhallinnan kautta kilpailu-välilehden liite-kohdasta, liite tulee näkyviin saman kilpailun kaikille päiville. Kun liite laitetaan 1.pv, 2.pv jne. –välilehden liite-kohdasta, laitettu liite näkyy kyseisen päivän kohdalla.
–    Kilpailukalenteriin on asennettu käyttöä helpottavia uusia filttereitä.
Kun suunnistaja kirjautuu IRMA:an, on oletuksena, että näytetään tulevat kilpailut, kaikkien alueiden kilpailut, kaikkien lajien kilpailut, kaikki kilpailut (eli ne joissa ilmoittautuminen on auki ja ne joissa ei ole), seurakalenteri. Kilpailukalenterin yläreunan valintoja muuttamalla voi valita eri ajankohdan, eri alueita, eri lajit, näytetäänkö vain ne kilpailut, joissa on ilmoittautuminen auki sekä näytetäänkö myös muut kuin seurakalenteriin valitut kilpailut.
–    Viestin juoksujärjestyksen jättökohtaan on lisätty kohta, jossa voi estää juoksujärjestyksen näkymisen kilpailun ilmoittautumisraportilla ennen juoksujärjestyksen jättöajan umpeutumista.
Oletuksena on, ettei juoksujärjestystä näytetä ennen jättöajan umpeutumista. Kun jättöaika umpeutuu, kaikki juoksujärjestykset näytetään ilmoittautumisraportilla.
–    Viestin ilmoittautumisraportille on lisätty juoksujärjestysten näyttäminen.
–    Seuran pääkäyttäjän raporttiin ”Seuran ilmoittautumiset” on tehty korjauksia.
Suurten seurojen kohdalla aiemmin esiintynyt ilmoitusta siitä, että näytettäviä ilmoittautumisia on liikaa, on poistettu.
Raportille on lisätty näkyviin myös perutut ilmoittautumiset.
On hyvä huomata, että mikäli henkilön valmiiseen ilmoittautumiseen muutetaan kilpailun järjestäjän toimesta esimerkiksi sarjaa, niin alkuperäinen ilmoittautuminen muuttuu perutuksi (ruksi sarakkeessa peruttu) ja tilalle muodostuu uusi ilmoittautuminen, jonka osanottomaksun suuruus näkyy sarakkeessa ”IRMAn ulkopuolinen maksu”. Raporttia katsellessa on hyvä huomata että nämä kaksi riviä ovat yhteydessä toisiinsa jonkin muutoksen vuoksi.