Hakuilmoitus seuroille: 11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

Suomen Suunnistusliitto käynnistää nuorisotoiminnan kehityshankkeen, johon seurat voivat hakea mukaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää 11–15-vuotiaiden harjoittelun sisältöjä seuroissa. Kehityshankkeeseen otetaan mukaan 10–15 seuraa hakemusten perusteella. Haku on avoinna 30.9. asti.

Suomen Suunnistusliitto käynnistää toistamiseen nuorisotoiminnan kehityshankkeen, johon seurat voivat hakea mukaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää 11–15-vuotiaiden harjoittelun sisältöjä seuroissa.

Kehityshankkeeseen otetaan mukaan 10–15 seuraa hakemusten perusteella.

Hanke käynnistyy lokakuun lopussa tai marraskuun alussa yhteisellä hankepäivällä ja kestää syksyyn 2013. Hankkeessa seurat pääsevät kehittämään 11–15-vuotiaiden harjoittelun sisältöjä yhteistyössä muiden seurojen kanssa ja seurakohtaisen sparraajan avustamana.

Hakuaika päättyy 30.9.2012. Kehityshanke seurojen kanssa jatkuu syksyyn 2013 asti.

Hankkeeseen valittujen seurojen ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina tai sunnuntaina lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Hankepäivän ajankohta ja paikka tarkentuvat elokuun aikana.

Tiedustelut: Hankkeen vastuuhenkilö Katri Lilja

Hankkeen tarkempi kuvaus:

11–15-vuotiaiden harjoittelun edistäminen seurassa

Syksyllä 2012 käynnistyy toista kertaa Suunnistusliiton ja suunnistusseurojen yhteinen kehityshanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää 11–15-vuotiaiden harjoittelun sisältöjä seuroissa. Syksyllä 2012 käynnistyvään hankkeeseen haetaan mukaan uusia seuroja, jotka eivät olleet mukana vuoden 2011–2012 hankkeessa.

Hakeminen, syksy 2012

Kehityshankkeeseen otetaan mukaan 10–15 seuraa hakemusten perusteella. Hakuaika päättyy 30.9.2012. Kehityshanke jatkuu syksyyn 2013 asti.

Hakemuksen jättäneille seuroille tiedotetaan sähköpostitse hankkeeseen valituista seuroista 16.10.2012 mennessä.

Hankkeeseen valittujen seurojen ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 27.10.2012 Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Vierailijana hankepäivässä on nuorten maajoukkueen valmentaja Markus Lindeqvist. Kisakalliossa on samana viikonloppuna Kultainen leiri 13-14-vuotiaille suunnistaville nuorille. Hankepäivän ohjelma tarkentuu syksyn  aikana.

Tiedustelut: Hankkeen vastuuhenkilö Katri Lilja

Kehityskohteet hankkeessa

Harjoittelun sisältöjen kehittämisellä tarkoitetaan monipuolisempaa ja laadukkaampaa harjoitustoimintaa. Harjoituksissa huomioidaan fyysiset herkkyyskaudet ja osallistujien yksilöllinen kehitystaso. Myös suunnistustaitojen monipuolinen kehittäminen on osa hanketta. Lisäksi hankkeen tärkeänä tavoitteena on lisätä nuorten omaehtoista liikkumista ja harjoittelua.

Kehityshankkeessa seuran vastuuhenkilöt ja seuran muut toimijat saavat tukea ja sparrausta seuran harjoitustoiminnan kehittämiseksi. Hankeseurat kokoontuvat 4 kertaa hankevuoden aikana.  Seuralle nimetään sparraaja, joka käy seurassa 2-3 kertaa hankkeen aikana. Seuran toimintaa kehitetään seuran omista lähtökohdista ja seura voi päättää kehitystyön painopisteet.

Seuran kehityskohteita voivat olla esimerkiksi nämä (1–2 kehitystyön painopistettä seuran valinnan mukaan)
– Seuran ydinharjoitusten rakenteen, sisällön ja toteutuksen kehitystyö.
– Seuran kausisuunnitelman ja/tai vuosikalenterin kehitystyö (sisällöt, toteutus, yhteistyö eri tahojen kesken toteutuksen luomisessa, esim. yhteistyö muiden seurojen kanssa; Kasva Urheilijaksi testien käyttöönotto osana harjoitustoimintaa).
– Yksilöllisten ja eriyttävien toimintatapojen löytäminen ryhmätoiminnassa (henkilökohtainen ohjaus / valmennus, harjoitusten eriyttäminen, yksilölliset ”kotiläksyt”).
– Yhdessä nuorten kanssa konkreettisten keinojen löytäminen omaehtoisen liikkumisen ja harjoittelun lisäämiseksi.
Seuroissa toteutettavien kehitystoimien tulee edistää harjoitustoiminnan sisällöllistä kehittymistä seurassa.

Seuralta edellytetään

– että seurassa on toteutettu 11–15-vuotiaiden toimintaa jo useamman vuoden ajan,
– osallistumista hankkeen yhteisiin tapaamisiin pääosin seuran omalla kustannuksella,
– sitoutumista omiin kehitystavoitteisiin,
– avoimuutta kehitystoimissa: seuran toteuttamista toimista voidaan kertoa myös muille seuroille ja käytänteet ovat muiden seurojen kopioitavissa.

Suunnistusliitto vastaa

– hankepäivien suunnittelusta ja toteutuksesta,
– hankkeen sisällöllisestä eteenpäinviemisestä ja hankkeen sisältöjen viestinnästä,
– sparraajien rekrytoinnista ja sparraajien kuluista hankepäivissä ja
– seuralle nimetyn sparraajan seurakäyntien kuluista sovittujen raamien puitteissa.

Hanke on kannattava satsaus seuralle

Hankkeessa seura pääsee tekemään harjoitustoiminnan kehitystyötä hanketoimien tukemana. Seura saa seurakohtaista sparrausta hyvien harjoituskäytänteiden löytämiseksi. Seuran vastuuhenkilöt pääsevät vaihtamaan kokemuksia muiden hankeseurojen kanssa ja halutessaan luomaan yhteistyötä. Hankepäiviin kutsutaan asiantuntijoita, joiden viestit hyödyttävät seuratoiminnan kehittämistä.

Hankkeeseen mukaan lähtevä seura pääsee hyvässä sparrauksessa kehittämään harjoitustoimintaansa laadukkaammaksi. Hanke teettää varmasti työtä hankekauden aikana, mutta siitä työstä on hyötyä seuraavien vuosien harjoitustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.