Suositut HIPPO-suunnistuskoulut jatkuvat

Suomen Suunnistusliitto, Nuori Suomi ja OP-Pohjola-ryhmä ovat solmineet uuden kolmivuotisen yhteistyösopimuksen HIPPO-suunnistuskoulun toteuttamisesta vuosina 2012-2014. Näin vuonna 2004 alkanut yhteistyö suositun HIPPO-suunnistuskoulutoiminnan muodossa jatkuu. Sopimus mahdollistaa suunnistusseuroille yhteistyön paikkakuntansa Osuuspankin kanssa.

Yhteistyön sopiminen käynnistyy kun suunnistusseura ottaa yhteyttä paikkakuntansa osuuspankin markkinoinnista vastaavaan henkilöön. Seura esittää pankille halukkuutensa järjestää HIPPO-suunnistuskoulu yhteistyönä pankin kanssa. Osuuspankin kanssa yhteistyösopimuksen tehneet seurat saavat HIPPO-suunnistuskoulun toteutusta varten käyttöönsä maksutonta HIPPO-materiaalia, joka lähetetään seuralle Suunnistusliittoon tehdyn tilauksen mukaan.

Kokemukset HIPPO-yhteistyöstä ovat sekä pankkien että seurojen taholta olleet hyvin myönteisiä. Seurat ovat olleet tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja yhteistyön kautta saamaansa materiaaliin. HIPPO-tunnus on koettu isoksi markkinointivaltiksi.  Pankit ovat olleet tyytyväisiä näkyvyyteensä ja materiaaleihin. Erityisesti pankit ovat kiittäneet hyvin järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia.