Sinettitunnus seurojen haettavana

Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä.

Sinettiseurajärjestelmässä mukana oleminen tukee ja sitouttaa seuraa kehittämään erityisesti lapsille ja nuorille suunnattua toimintaansa. Sinettiä voi myös hyödyntää seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on löytää yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla toteutetaan laadukasta lasten ja nuorten toimintaa. Sinettiseuratoiminnan laadulliset kriteerit toimivat seuran toiminnan kehittämisen apuna ja laadun arvioinnin työkaluna.

Sinettiseurojen tärkeimmät ominaisuudet ovat oma halu järjestää laadukasta nuorisotoimintaa. Sinettiseurojen arvopohja rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle sekä kasvun ja kehityksen tukemiselle. Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo innostus, oppiminen, kehittyminen sekä kaveruus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.

Suunnistuksen sinettiseurojen haku on nyt avoinna. Hakuaika päättyy 31.12.