Nuoren kartoittajan tuki jatkuu 2011

Suunnistusliiton karttahan yhteydessä on viime vuosina jaettu ns. nuoren kartoittajan tukea. Tukimuoto on käytössä myös tänä vuonna ja se on hyvä huomioida lisäresurssina, kun seurat suunnittelevat kartanvalmistustaan ja toisaalta työllistävät nuoria kesätöihin.

Nuoren kartoittajan tukea maksetaan 150 euroa/kartta, jos kartan maastokartoituksen ja piirtämisen tekee nuori alle 20-vuotias suunnistaja. Nuoren tekemä kartta voi olla normaali suunnistuskarttamääräysten mukaisesti raportoitava kartta tai myös opetuskäyttöön tarkoitettu koulun pihakartta. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla seuran puolesta ohjaaja ja valvoja. Kartalle voidaan lisäksi maksaa normaalia karttarahaa, mikäli karttarahan maksamisen edellytykset täyttyvät.

Nuoren kartoittajan tukea haetaan samalla, kun on karttarahan hakemisvaihe ensi syksynä. Tukimuoto ei edellytä kustannusten syntymistä seuralle.