Pihakartta joka kouluun – selvitys koulujen piha- ja lähialuekartta-tilanteesta

Suomen Suunnistusliiton Pihakartta joka kouluun -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin koulujen piha- ja lähialuekarttatilannetta eli kuinka monella Suomen noin 3000 peruskoulusta on käytettävissä kartta suunnistusopetukseen ja onko kartta suunnistuskartta, sprinttikartta vai pihakartta. Lisäksi haluttiin selvittää karttojen laatua, tekijää, kustannuksia ja rahoitusta.

Selvityksen mukaan kolmella neljästä peruskoulusta on käytettävissään kartta suunnistusopetukseen. Yleisimmin kartta on perinteinen suunnistuskartta tai sen suurennos. Olemassa olevat kartat ovat varsin ajantasaisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Selvityksen ja arvion perusteella pihakartta olisi vain noin neljäsosalla kouluista, kun oletuksena oli että pihakartta olisi käytettävissä noin puolella kouluista.

Pihakartta joka kouluun – ohje koulujen pihakarttojen tekemiseen –hanketta jatketaan vuonna 2011 ja se päättyy vuoden 2012 aikana. Suunnistuskarttaoppaan päivityssivujen lisäksi tehdään pihakarttoja piirtämistä varten omia karttamerkkejä, jotka voi aikanaan ladata OCAD-tiedostona Suunnistusliiton verkkosivuilta. Hankkeeseen sisältyy myös nuorten kartoittajien koulutusta ja koulujen pihakarttojen käyttömahdollisuuksista tiedottamista eri tavoin etenkin kunnille, kouluille ja opettajille. Hanke tukee aiemmin käynnistynyttä Olé Kartalla!-hanketta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 30 000 euroa vuosina 2010 – 12. Tästä 22 5000 € on Opetus- ja Kulttuuriministeriö myöntämää valtionavustusta veikkausvoittovaroista. Hanketta varten Suunnistusliitto on palkannut osa-aikaiseen työsuhteeseen Eero-Antti Lonkan.