Karttarahan jako 2010

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 13.12.2010 karttaryhmän 28.11.2010 tekemän esityksen opetus- ja kulttuuriministeriön liitolle myöntämän karttarahan jaosta 2010. Tämän sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle myönnetty karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia. MM-kisojen 2013 kartoitusprojekti on erillisen rahoituksen piirissä.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2010 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena. Vuosi sitten tehty muutos kilpailukarttojen valmistamisen tukemisesta 1,5-kertaisella tuella muuhun suunnistustoimintaan tehtyihin karttoihin verrattuna pidettiin käytäntönä.

Koulujen käyttöön valmistettuja karttoja tuettiin nyt vielä koulukarttaprojektin kolmantena vuotena. korotetulla 1,2-kertaisella karttarahalla.

Tuen taso karttalajeittain ja kartoitusmuodoittain oli hyvin lähellä vuoden 2009 tasoa.

Kartta

Ensi-

kartoitus

€/km2

Uusinta-

kartoitus

€/km2

Ajan-

tasaistus

€/km2

Kopio

€/km2

Arvokilpailukartta

652,00

391,20

195,60

0

Sprinttisuunnistusarvokilp.

652,00

391,20

195,60

0

Pyöräsuunnistusarvokilp.

163,00

163,00

163,00

0

Hiihtosuunnistusarvokilp.

244,50

244,50

244,50

0

Muu kilpailukartta

244,50

146,70

73,35

0

Koulukartta

195,60

117,36

58,68

0

Muu suunnistuskartta

163,00

97,80

48,90

0

Muu sprinttisuunnistuskartta

489,00

293,40

146,70

0

Hiihtosuunnistuskartta

122,25

122,25

122,25

0

Pyöräsuunnistuskartta

81,50

81,50

81,50

0

Tarkkuussuunnistuskartta

652,00

391,20

195,60

0

Tunturisuunnistuskartta

15,00

15,00

15,00

0

Arvokilpailu 2011 ennakko

326,00

195,60

97,80

0

Arvokilpailu 2012 ennakko

163,00

97,80

48,90

0

Lisäksi maksettiin ennakkorahoitusta muutamille tulevien vuosien arvokilpailukartoille, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan kolmikertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa vähemmän kuin suunnistuskartan karttarahaa, koska ne tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta tai toisessa kartassa olevalle samalle maastoalueelle) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta. Nuoren kartoittajan tuen myötä on nyt kolmen vuoden aikana jo noin 70 nuorta kokeillut kartan tekemistä. Seurojen on tärkeätä kouluttaa nuoria kartantekijöiksi, jotta jatkossakin olisi kartoittajia riittävästi. Nuoren kartoittajan tuen maksamista jatketaan vuonna 2011.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle korvataan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille jouluviikolla 2010.

Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari (at) dnainternet.net.

Karttaraha-2010-NETTITAULUKKO

Karttaraha-2010-nuoren_kartoittajan_tuki_NETTITAULUKKO