Asikkalan Raikkaan suunnistusjaostolle sinettitunnus

Asikkalan Raikkaan suunnistusjaostolle on myönnetty Nuoren Suomen sinettitunnus laadukkaasti toteutetusta nuorisotoiminnasta. Seuran auditointi toteutettiin toukokuussa lasten ja nuorten harjoituksen yhteydessä. Sinetti luovutettiin seuran 100-vuotisjuhlassa su 14.11.2010.

Sinetti kertoo seuran toiminnan laadukkaasta toteutuksesta ja toiminnan sisällön eettisistä linjauksista. Sinettiseurassa kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan. Jokaista osallistujaa kohdellaan tasavertaisesti. Toiminta on lapsilähtöistä, monipuolista ja kasvatuksellista. Toiminnasta vastaavat koulutetut ohjaajat ja seura huomioi vapaaehtoistyötä tekeviä seuratoimijoita.

Sinettikriteerit linjaavat seuran lapsille ja nuorille tarjoamaa toimintaa ja luovat hyvän pohjan vuositason toiminnan suunnittelulle. Sinettiseurat ovat sitoutuneet jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

Sinettiä voi hyödyntää seuran ulkoisen imagon kehittämisessä ja seuran toiminnan markkinoinnissa.

Lisätietoa sinettiseuratoiminnasta suunnistuksen sinettisivuilta taiwww.nuorisuomi.fi/sinettiseurat.

Seuroille, jotka harkitsevat sinettiseuraksi hakeutumista

Sinettitunnuksen hakuprosessi käynnistyy yhteydenotolla Suunnistusliiton nuorisopäällikköön. Nuorisopäälliköltä saa myös hakulomakkeen. Haku sinettiseuraksi on vuosittain 1.11.-15.12.

Sinettiseuraksi haluavat seurat voivat hakea kehittämisprojektiinsa seuratukea, jota on haettavissa vuosittain maaliskuun puolivälissä. Lisäohjeet tuen hakemisesta julkaistaan 15.12.2010 sivulla www.seuratuki.fi .