Näin aloitat HIPPO-suunnistuskoulun

Näin aloitat HIPPO-suunnistuskoulun

Suomen Suunnistusliiton ja OP-Pohjola-ryhmän välisen yhteistyösopimuksen mahdollistamana suunnistusseurat voivat käynnistää omalla paikkakunnallaan HIPPO-suunnistuskoulun.

HIPPO-suunnistuskoulut toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2004. Vuonna 2008 yhteistyössä oli mukana 44 pankkia ja 56 seuraa. Kokemukset yhteistyöstä sekä pankkien että seurojen taholta ovat olleet erittäin myönteiset. Seurat ovat olleet erityisen tyytyväisiä yhteistyömallin helppouteen ja  yhteistyön kautta saamaansa materiaaliin. HIPPO-merkki on koettu myös isoksi markkinointivaltiksi.
Pankit ovat olleet tyytyväisiä näkyvyyteensä ja materiaaleihin. Erityisesti pankit ovat kiittäneet hyvin järjestettyjä ja organisoituja suunnistuskoulutapahtumia.

Yhteistyön käynnistäminen tapahtuu suunnistusseuran ja paikallisen osuuspankin välillä. Paikallisia pankkeja on Osuuspankkikeskuksen taholta informoitu sopimuksesta ja heille on toimitettu perustiedot yhteistyöstä. Seura voi aktivoida omaa paikallista osuuspankkiaan ottamalla yhteyden pankkiin ja kertomalla halukkuudesta yhteistyöhön. Jokaisessa paikallisessa osuuspankissa on markkinoinnin yhteyshenkilö, jolle perustiedot on toimitettu.

Yhteistyösopimuksen kautta seurat saavat HIPPO-suunnistuskoulun toteutusta varten käyttöönsä maksutonta materiaalia. Seura ja pankki voivat halutessaan sopia keskenään muustakin yhteistyöstä.

Kun yhteistyöstä on sovittu ja paikallinen pankki ilmoittautunut mukaan yhteistyöhön, SSL toimittaa seuralle informaatiokirjeen materiaalitilauskaavakkeineen. Materiaalitilauksesta sovitaan vielä paikallisen pankin kanssa, jonka jälkeen materiaalit toimitetaan liitosta seuralle.

Vuoden 2009 HIPPO-materiaali sisältää seuraavat tuotteet:
• HIPPO-markkinointijuliste
• HIPON -rastipuuhat -tehtäväkirja (alle 8 v. aloittajat)
• HIPPO-suunnistuskoululaisen käsikirja (9-12 v.)
• HIPPO-tarra
• HIPPO-diplomi
• HIPPO-rastilippuja tänä vuonna yhteistyön käynnistäville seuroille (10 kpl/seura)
• Ohjaajan opas

Lisätietoja ja tiedustelut SSL/Anneli Miettinen.