Karttarahan pääjako 2008

Suunnistusliiton liittohallitus hyväksyi 15.12.2008 karttaryhmän 23.11.2008 tekemän esityksen karttarahan jaosta 2008. Sivun lopusta aukeavasta karttakohtaisesta listasta näkyy kullekin seuralle ja kartalle maksettava karttaraha.

Lisäksi karttarahalla on kustannettu liiton karttatoiminnan yleiskuluja kuten mm. liiton karttavastaavan ja karttakouluttajien palkkiot, karttaryhmän jäsenten ja arvokilpailujen karttatukihenkilöiden matkakustannukset, SSL:n osallistumista IOF:n ja NORD:n karttatoimintaan sekä SSL:n toimiston kartta-asioihin liittyvän työn kustannuksia.

Karttarahasta maksettiin myös ns. nuoren kartoittajan tukea seuroille, joiden kartan teki alle 20-vuotias ohjatusti. Tuen suuruus oli 150 euroa/kartta.

Karttaraha on jaettu karttojen pinta-alan ja kartoitustavan (ensi- ja uusintakartoitus, ajantasaistus ja tiedostokopio) mukaisilla perusteilla samalla tavalla jokaiselle seuralle. Arvokilpailukarttoja tuetaan enemmän kuin muita karttoja, koska arvokilpailukartta on yleensä kalliimpi. Arvokilpailukartat tehdään useimmiten uudesta pohja-aineistosta ja kartan pinta-ala on usein keskimääräistä suurempi.

Vuoden 2008 jako on perusteiltaan hyvin pitkälle sama kuin useana aikaisempana vuotena.

KarttaEnsikartoitus €/km2Uusintakartoitus €/km2Ajantasaistus €/km2Kopio €/km2
Arvokilpailukartta 20086804252100
Sprinttisuunn. arvokilp. 2008680(425)(210)0
Hiihtosuunn. arvokilp. 2008340340(340)0
Pyöräsuunn. arvokilp. 2008340(340)3400
Muu suunnistuskartta 2008175105500
Koulukartta 2008263160750
Muu sprinttisuunn.k. 20085253151500
Hiihtosuunn.kartta 200885(85)850
Pyöräsuunn.kartta 200885(85)(85)0
Arvokilpailu 2009 ennakko3402101050
Arvokilp.pysu 2009 ennakko1751751750
Muu kartta 2009 ennakko7070700
Arvokilpailu 2010 ennakko160100500
Muu kartta 2010 ennakko65(65)(65)0

Suluissa olevat summat tarkoittavat, että ko. perusteita ei laskennassa tarvittu, koska ko. tyypin ja kartoitustavan karttoja ei ollut käsittelyssä.

Ennakkorahoitusta tulevien vuosien kartoilla maksetaan, koska seuroille on kertynyt jo kustannuksia mm. pohja-aineistoista ja kartoituksista.

Sprinttisuunnistuskartoille maksetaan kolmikertainen tuki muihin karttoihin nähden. Sprinttisuunnistuskartta on suuremmasta mittakaavasta ja kuvaustarkkuudesta johtuen työläämpi tehdä kuin suunnistuskartta. Toisena perusteena on aktivoida seuroja tekemään enemmän sprinttisuunnistuskarttoja, jotta lajin kilpailu- ja harjoittelupaikkoja olisi riittävästi.

Hiihto- ja pyöräsuunnistuskartoille maksetaan karttarahaa noin puolet suunnistuskartan karttarahasta. Erottelua kartoitustavan mukaan ei tehdä, koska sekä hiihto- että pyöräsuunnistuskartat tehdään suunnistuskartan pohjalta käytännössä uusintakartoituksina ja ajantasaistuksina, mutta esim. urakuvauksen suhteen ensikartoituksena.

Kopioalalle (otteelle emokartasta) ei myönnetty vuonna 2003 tehdyn linjauksen mukaan karttarahaa ollenkaan. Emokartta on useimmiten aiemmin jo saanut karttarahaa ja emokartasta tulostettujen otteiden kustannukset ovat niin vähäiset, että niiden korvaaminen karttarahasta ei ole tarpeellista.

Karttarahaa maksetaan vain raportoiduille ja julkaistuille kartoille sekä ennakkorahana sellaisille kartoille, jotka tulevina lähivuosina julkaistaan ja raportoidaan seuran ilmoituksen mukaisesti.

Seurojen saamat karttarahasummat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti. Tämä johtuu seurojen karttatuotannon vaihtelevasta määrästä ja sen rahoituspohjasta. Eri kunnat tukevat seurojen kartanvalmistusta varsin vaihtelevasti. Osa seuroista ei saa kunnalta tukea lainkaan ja osalle maksetaan kaikki karttakulut, jolloin seura ei saa karttarahaa ollenkaan. Lisäksi seurat voivat saada työllisyystukea, Leader-tukea jne.

Alueittaisten yhteenvetojen tekeminen edellä mainituista maksuperusteista ja karttojen valmistuksen saamasta muusta tuesta johtuen ei ole perusteltua.

Karttaraha maksetaan seuran raportoinnin yhteydessä ilmoittamalle tilille joulukuussa 2008. Lisätietoja saa karttasihteeri Jukka Liikarilta: liikari(a)dnainternet.net.