Koulusuunnistusprojektin nuoren kartoittajan tuki kartan teossa

Nuoren kartoittajan tuki

Koulusuunnistusprojektissa maksetaan ylimääräistä tukea 150 euroa/kartta, jos kartan maastokartoituksen ja piirtämisen tekee seuran oma nuori alle 20-vuotias suunnistaja. Kartan laadun varmistamiseksi nuorella tulee olla seuran puolesta ohjaaja ja valvoja.

Tämän ylimääräisen tuen saamiseksi seuran tulee menetellä näin:
– kartta raportoidaan internetissä ja Suunnistajassa 8/2008 julkaistun ohjeen mukaisesti, kuten muutkin kartat
– kartta (ja tositteet, jos on ollut kustannuksia) lähetetään em. ohjeen mukaisesti ohjeessa ilmoitettuun osoitteeseen
– mukaan liitetään vapaamuotoinen ilmoitus, jossa seura ilmoittaa nuoren kartoittajan nimen ja iän tai mikäli nuoria kartoittajia on useampi, niin kaikkien nimet ja iät ja lisäksi  työtä valvoneen ja ohjanneen henkilön nimen

Nuoren kartoittajan tekemästä kartasta maksetaan seuralle 150 e/kartta riippumatta siitä, onko kartan valmistuksesta aiheutunut kustannuksia tai ei. SSL toivoo, että seura suuntaa tukisumman parhaaksi katsomallaan tavalla nuoren kartoittajan hyväksi.

Samasta kartasta maksetaan myös normaalia karttarahaa enintään seuran omarahoitusosuuden verran.

SSL, karttaryhmä