Emit-ohje ratamestareille

Sääntöluontoisia ohjeita ja käytännössä toimiviksi todettujen ratkaisujen suosituksia ratamestarille, kun käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Katso myös Emit-ohje kilpailunjärjestäjille

Leimasinalusta

Suositus

 • Materiaali 6-8 mm filmivaneria tai lautaa.
 • Pituus 300-350 mm (yhdelle leimasimelle).
 • Leveys 55 mm.
 • Päihin Ø 5-6 mm reiät alustan kiinnittämiseksi ruuveilla rastipukin orteen.
 • Molempiin päihin tilaa teippauskiinnitystä varten.
 • Alustan kulmat kannattaa pyöristää.
 • Alustan alle, tarkasti leimasimen koodinumeron kohdalle Ø 12-15 mm. reikä, josta voi tarkistaa leimasimen koodinumeron.

KILPAILU-emit_leimasin1KILPAILU-emit_leimasin2

Leimasimen kiinnitys alustaan

Ohje

 • Leimasimen kiinnitys alustaan siten, että ”avoin pää” osoittaa ulospäin.
  Suositus
 • Kiinnitys tasakantaruuvilla (ristipää).
 • Kiinnitysruuvaus tehtävä varoen leimasimen reunojen lohkeamisen välttämiseksi.
Rastintunnus

Ohje

 • Niin pitkälle kuin se on mahdollista, alustan rastintunnusnumeron tulee olla sama kuin siihen kiinnitettävän Emit-leimasimen koodi.
 • Rastintunnus kiinnitetään alustaan päinvastaiseen päähän kuin leimasin.
 • Tunnuslappu kiinnitetään alustaan esimerkiksi tarralla, sinkiläpistoolilla, ruuvilla tai liimalla materiaalista riippuen.

Suositus

 • Rastintunnusnumeron kirjasin: Arial Narrow, koko 130 pistettä.
 • Tunnuslappusen saa tehdyksi kätevimmin, kun laatii numerosarjan tietokoneella ja tulostaa numerot laserkirjoittimella tarra-arkille, josta lappuset leikataan.
 • Vaihtoehtona laminoidut tai muulla tavoin suojatut tunnuslappuset.
Emit-koodit

Ohje

 • Leimasinten Emit-koodit tallennetaan rastintunnusten kanssa tietokoneelle.
 • Ratamestari on vastuussa siitä että Emit-koodit ja rastintunnukset täsmäävät.

Suositus

 • Leimasimet säilytetään alkuperäisissä alustoissa, jotta rastitunnukset ja Emit-koodit täsmäävät.
 • Tiedosto säilytetään ja päivitetään tarvittaessa.
 • Emit-koodi merkitään leimasimen sivuun vedenkestävällä värillä.
 • Leimasimeen/alustaan myös omistajamerkintä (seuran nimen lyhenne).
Rastipukki, rastilippu

Ohje

 • Rastipukin perusvaatimukset:
  • pukki erillään rastilipusta, joka puolestaan sijoitetaan määritteen edellyttämään paikkaan
  • mahdollisimman vaakasuora leimausalusta
  • aikuisen polven/reiden korkuinen => 60-100 cm
  • väljä sijoitus niin, että esteetön leimaus mahdollinen molemmilta puolilta pukkia
  • leimasimen avoin pää kohti oletettua tulosuuntaa
  • jos pukissa on kaksi leimasinta, ne aukeavat eri suuntiin
  • kahden leimasimen väli vähintään 70 cm
  • jyrkänteen ja kukkulan juurella, kiven sivulla yms kohteissa pukki ei saa muodostaa rastipisteeseen nähden poikittaista ”aitaa”
  • pukki selvästi irti ko. kohteesta (molemminpuolinen leimaus!)

Suositus

 • Pukin pituus 0,5-2 m maastonkohdasta ja leimasinten lukumäärästä riippuen (leimasinten etäisyys toisistaan vähintään 70 cm).
 • Ratamestari määrää pukin paikan rastin rakentajalle (merkki maassa, piirros tms).
 • Rastilipun tarkan paikan osoittaa ratamestarin / valvojan ”prikka”.
Leimasinalustan kiinnitys pukkiin

Suositus

 • Leimasinalusta kiinnitetään pukkiin ruuveilla. Akkukäyttöinen ruuvinväännin on ehdoton apuväline. Eri pituisia ruuveja erilaisia alustoja varten (kova puu, pehmeä puu).
 • Teippauskiinnitys on ruuvien vaihtoehto, mutta epäsiisti ja ympäristön kannalta arveluttava roskaamisriskin vuoksi.

Rastipukki ja liikenne rastilla

Ohje

 • Pukin sijoitus niin, että molemminpuolinen, sujuva leimaus on mahdollinen.
 • Pukki ja rastilippu ovat ehdottomasti erillisiä rakenteita.
 • Rastilipun sijainti määritteen mukainen ja pukki siitä erillään, jopa useiden metrien päässä jos tilanne vaatii (yhteislähdöt, viestit).
 • Pääsääntö: Yksi leimasin pukkia kohti. Lisäleimasimia tarvitaan viesteissä, pikamatkoilla ja kokoavilla ruuhkarasteilla (juomarasti, ylitykset, viimeinen rasti yms) .

Useita leimasimia samalla rastilla

Ohje

 • Jos rastilla/maalissa on kaksi tai useampia leimasinta ne ovat auki eri suuntiin. Leimasinten etäisyys toisistaan vähintään 70 cm.
Mallirasti

Ohje

 • Ratamestariryhmä vastaa mallirastin rakentamisesta kilpailukeskukseen.
 • Mallirastin on kuvattava todellisuutta esim. rastin väljyydestä (pukki ja lippu selvästi erillään).
 • Mallirasti varustetaan tavanomaisella rastintunnuksella.
 • ”Nollaleimasin”, jonka avulla kilpailija voi varmistaa korttinsa toimivuuden, sijoitetaan mallirastin tuntumaan erillisenä rakennelmana. Nollaleimasin ei ole mallirastin leimasin!

Ratamestarin ja tulospalvelun yhteistyö

Ohje

 • Leimatiedosto (”leimat.lst”)
  • Emit-koodimäärittelyt, mikä leimasin milläkin rastilla
  • tiedoston oltava valmis hyvissä ajoin ennen kilpailua
  • tiedoston tarkistus eri vaiheiden koejuoksuissa
  • jos rastilla on kaksi tai useampia leimasimia, tarkistajalla oltava mukana useampia Emit-kortteja tai leimasimia (eri koodeja)
  • yhteen korttiin mahtuu max. 48 leimausta
 • Ratatiedosto (”radat.lst”)
  • ratamäärittelyt (eri ratojen rastintunnukset)
  • tiedoston oltava valmiina ajoissa, tarkistus ratojen koe/tarkistuskäynneissä
  • koe/tarkistuskäynnit tehtävä Emit-kortilla ja tulospalvelun tekemillä listoilla
  • tarkistuksen tekee myös joku muu kuin vain ratamestari
  • tarkistukset tulospalvelusta saatuihin listoihin
 • Kilpailupäivän dokumentit: radat ja kartat, ratojen piikkikuviot Toimitettava ajoissa tulospalvelulle:
  • kaikki rastit –kartta ja kaikki rastinmääritteet
  • rastilista (tiedosto ”leimat.lst”
  • ratalista (tiedosto ”radat.lst”) ja ratakohtaiset rastinmääritteet
  • ratamestariryhmä nimeää yhden jäsenistään ratojen asiantuntijana tulospalvelun tueksi ja mahdollisten epäselvyyksien käsittelijäksi (”hylsytöitä” teettää noin 2,5 % kilpailijoista)
 • Rastipistevalinnoilla on suuri merkitys hylkäysten määrään:
  • perusvaatimus on: Vierekkäiset rastit erilaisiin pisteisiin!
Emitin erityispiirteitä

Ohje

 • Lähekkäisillä/vierekkäisille rasteille ei pidä laittaa samaa Emit –koodia.
 • Saman radan peräkkäisillä rasteilla ei saa olla samaa Emit –koodia.

Suositus

 • Saman radan rasteilla tulisi olla erilainen Emit-koodi.

Hiihtosuunnistusrasti

Ohje

 • Rastin rakenne perinteisen hisu-rastin kaltainen:
  • vähintään kaksi leimasinta, jotka kiinnitetään ilman alustaa jäykähköön leimasinlankaan. Leimasimet eri korkeudella (huomioitava lapset).
  • leimasin riippuu langasta ”avoin pää” alaspäin.
  • vankka orsinaru, leimasinlangat ”lukittu” orsinaruun.
  • rastirakennelma voi olla läpihiihdettävä tai uran suuntainen, kuitenkin molemmin puolin leimauskelpoinen.
  • rastilippu ”lukittu” orsiköyteen.
  • rastintunnus => musta numero valkoisella/keltaisella pohjalla, jäykkää materiaalia, ”lukittu” orsiköyteen esim. pujottamalla.
  • Rastintunnuksen/Emit –koodin voi lisäksi kiinnittää myös leimasimeen:
   Laser–tulostus tarra-arkille, josta numero leikataan ja kiinnitetään leimasimeen
  • Suositeltava rastintunnus hiihtosuunnistusrastilla: tulostetusta tunnuksesta (kirjasin Arial Narrow, pistekoko 130) otetaan 200% suurennos.

Pyöräsuunnistusrasti

Ohje

 • Vaihtoehtoinen rastin rakenne:

A) samanlainen kuin hiihtosuunnistuksessa
B) pystypaalu, korkeus 100-120 cm, jonka päähän leimasin kiinnitetään

 • Rastilippu kiinnitetään tolpan ympärille.
 • Rastintunnus kiinnitetään tolpan sivuille leimasimen alapuolelle.