Emit ja tulospalvelu

Emit-ohje suunnistuskilpailun järjestäjälle

Katso myös ratamestarin emit-ohje

1. Kilpailukutsu ja tiedotusKILPAILU-emit_leimasin1
Kilpailukutsu
Oletusarvona on, että Suomessa järjestettävässä kansallisessa tai kansainvälisessä kilpailussa käytetään elektronista Emit –leimausta. Kutsussa on erikseen mainittava, mikäli kilpailussa käytetään jotakin muuta leimausmenetelmää.

Kutsussa on mainittava kortin vuokraamiseen ja ilmoitetun kortin numeron muuttamiseen liittyvät maksut.

Emit-kortin vuokraus
Järjestäjä on velvollinen vuokraamaan Emit –kortin kilpailijalle, joka on sen ilmoittautumisen yhteydessä varannut. Vuokrahinta voi olla enintään 5 €/ kortti / tapahtuma. Emit-korttien vuokraus tapahtuu kilpailupäivänä kilpailutoimistosta (info). Kilpailunjärjestäjä varaa jonkin verran ylimääräisiä Emit-kortteja vuokrattavaksi jälki-ilmoittautuneille, korttinsa unohtaneille sekä niille, joiden kortti osoittautuu epäkuntoiseksi kilpailupaikalla. Vuokrakortit on paras kerätä takaisin samaan paikkaan missä ne on jaettu (info). Kilpailija on velvollinen korvaamaan kadottamansa Emit-kortin.

Väliaikojen tulostus
Rastiväliaikojen tulostamisessa MTR –lämpökirjoittimella, on muistettava että laitteen tulostuskyky on rajallinen. Kun yhdellä lämpökirjoittimella pystyy tulostamaan noin 300 kilpailijan väliajat, tarvitaan 1200 osanottajan kilpailussa neljä kirjoitinta. Tämä siitä huolimatta että kirjoittimille olisi saatavana latausvirtaa.

2 Palvelut kilpailukeskuksessa

Emit-kortin numeron muutos
Kilpailukeskuksessa on kilpailijalle tarjottava Emit-kortin vuokrauspisteen yhteydessä mahdollisuus muuttaa tai täydentää korttinumeronsa tulospalveluun. Mikäli kilpailija ilmoittaa tai vaihtaa korttinsa numeron ilmoittautumisajan päätyttyä, järjestäjä voi periä tästä enintään 2 €.

Kortin vuokrauspalvelua suunniteltaessa tulee arvioida kilpailupaikalla käsiteltävien korttien ja numeroiden määrä, joka selviää ilmoittautumisista. Näihin tehtäviin on varattava riittävästi työvoimaa, koska palvelu saattaa ruuhkautua kilpailijoiden saapuessa paikalle lähes samanaikaisesti.

Emit-kortin toimintakunnon testaus
Kilpailukeskuksessa mallirastin läheisyyteen on sijoitettava riittävä määrä lähtöleimasimia korttien toimintakunnon testausta varten. Koska kortin toimintakunto on kilpailijan vastuulla, hänellä on oltava mahdollisuus tarkistaa tämä ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Hiihtosuunnistuskilpailussa kortin testaus voi tapahtua sisätiloissa.

Huom!
• Emit-kortin toimintakuntoa testataan mallirastista poikkeavalla nollaleimasimella, jossa on vilkkuva punainen ledivalo.
• Mallirasti, jossa on tavanomainen Emit-leimasin, on erillinen rakennelma!

3 Emit-kortin tarkistusliuska
Tarkistusliuskan merkinnät
Tarkistusliuskaan ei ole tarvetta tehdä mitään merkintöjä ennen kilpailua. Mikäli maalissa korttia luettaessa ilmenee ongelmia, tehdään korttiin tarkistusta varten asianmukainen merkintä.

Tarkistusliuskan kiinnitys
Kilpailija itse vastaa tarkistusliuskan kiinnittämisestä Emit –korttiin ja kuljettamisesta lähdöstä maaliin.

Tarkistusliuskan käyttö
Emit-tarkistusliuskan käytön vaihtoehtoja:
• Tavanomaisessa kansallisessa kilpailussa järjestäjä voi edellyttää, että kilpailijoilla, jotka haluavat käyttää Emit –tarkistusliuskaa, on oltava liuska itsellään. Järjestäjä ilmoittaa toteutustavan kilpailukutsussa ja kilpailuohjeissa.
• Jos tavanomaisessa kansallisessa kilpailussa järjestäjä edellyttää tarkistusliuskan käyttöpakkoa, se myöskin hankkii ja tarjoaa liuskan kilpailijoille. Järjestäjä ilmoittaa toteutustavan kilpailukutsussa ja kilpailuohjeissa.
• SSL:n määrittelemissä arvokilpailuissa (mm. SM –kisat ja katsastukset) tarkistusliuskan käyttö on pakollista. Järjestäjä hankkii liuskat ja tarjoaa ne kilpailijoille.

4. Lähtö

Lähtöleimaus
Lähtöleimaus tehdään esilähdössä tai viimeistään lähtökarsinassa 1-3 minuuttia ennen lähtöä. Lähtöleimaus nollaa Emit-kortin muistin ja käynnistää kellon, mutta kokonaisaika lasketaan kilpailuajan mukaan annetusta lähtömerkistä.

Lähtöleimausta on oltava valvomassa riittävä määrä toimitsijoita, että jokaisen lähtevän kilpailijan huolellinen lähtöleimaus tulee varmistetuksi.
Lähtöleimasimia tarvitaan vähintään yksi kappale viittä samalla minuutilla lähtevää kilpailijaa kohti. Lisäksi lähtöpaikalla on oltava vähintään yksi vara –lähtöleimasin.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että hänellä on lähtöpaikalla toimiva ja numeroltaan lähtöluettelon mukainen Emit-kilpailukortti.

Huom!
Huolellinen järjestäjä varaa kortteja lähtöön lainattavaksi kilpailijoille, joiden kortti on epäkunnossa. Tämä toimenpide on erityisen järkevä hiihtosuunnistuskilpailuissa, koska on todettu Emit-korttien toiminnan heikkenevän kylmässä ilmassa tavallista nopeammin.

5. Maali
Maalilinja ja ajanotto
Kun ajanotto tapahtuu perinteisesti, aika otetaan kun kilpailija ylittää maalilinjan. Kilpailuissa, joissaajanotto tapahtuu Emit-järjestelmän avulla, kilpailija suorittaa maalileimauksen. Maalileimausta käytettäessä siitä on ilmoitettava kilpailuohjeissa. Maalileimauksen käyttämistä suositellaan.

Arvokilpailuissa suositellaan käytettäväksi ns. online-maalia: Maaliviivalle on sijoitettu tietokoneeseen kytkettyjä online-leimasimia. Leimaushetkellä tietokone saa tiedon leimauksesta ja rekisteröi maaliajan. Koska maalileimaustieto näkyy heti myös kuuluttamon näyttöpäätteessä, lopputulosten kehittymistä voidaan seurata reaaliajassa.

Online-maalitoiminnassa tärkeitä asioita ovat tietokoneiden kellojen tasainen käynti sekä hyvin testatut online-leimasinten jatkokaapelit. On huomattava, että jos 1,5 m pituinen kaapeli ei riitä, on suoralla kaapelilla mahdollisuus jatkaa online-leimasimen kaapelia noin 5 metriä. Tätä pitempien kaapeleiden on todettu aiheuttavan suuria ongelmia, joten jatkokaapeleiden käyttöä on tarkoin harkittava.

Huom!
Maaliintulojärjestys ja -ajat on aina varmistettava sähköstä riippumattomalla järjestelmällä! Esim. Renglyn nauhakello, perinteinen maalipöytäkirja, jne ovat välttämättömiä varmistuslaitteita.

Lukijaleimasin
Olipa ajanottotapa kumpi tahansa, maalin jälkeen karsinassa kilpailijat asettavat korttinsa maaliintulojärjestyksessä toimitsijan ohjaamana lukijaleimasimelle. Tästä tulospalveluhenkilö saa ATK-päätteelle välittömästi tiedon suorituksen hyväksymisestä tai hylkäysesityksestä, minkä hän sovitulla merkillä näyttää lukijaleimasimen toimitsijalle. Lukijaleimasimen ja ATK-päätteen etäisyys voi olla enintään 1,5 m. Mikäli leimoissa on epäselvyyttä, irrotetaan kilpailijan Emit-kortista tarkistusliuska ja toimitetaan se välittömästi tarkistettavaksi.

Maalissa lukijaleimasimia tarvitaan yksi jokaista maalikarsinaa kohti. Alle 700 osallistujan kilpailussa riittää yksi karsina ja lukijaleimasin. Lisäksi on oltava yksi vara -lukijaleimasin. Esimerkiksi 1400 osanottajan Oravatonni –kilpailussa v. 2002 tarvittiin kolme (3) maalileimasinta ja kaksi (2) lukijapistettä. Lukijapisteitä hoitivat kokeneet toimitsijat.

Lukijaleimasimella on oltava vähintään kaksi toimitsijaa, joista toinen huolehtii jokaisen kilpailijan kortin lukemisesta yhteistyössä tulospalvelun näyttötoimitsijan kanssa, ja toinen on järjestyksenvalvojana laittamassa kilpailijoita jonoon.

Maalia suunniteltaessa on huomioitava seuraavaa:
• lukijaleimasin on sopivalla etäisyydellä maaliviivalta
• lukijaleimasimelta on esteetön näkyvyys ATK-päätteelle
• lukijaleimasimelta ATK-tiloihin on suojattu kaapelointi, pituus max 1,5 m (ei kulkureitillä)
• online-maalissa maalileimasimien etäisyys koneesta johon ne on kytketty on rajallinen
• päätteellä työskentelevä henkilö ilmoittaa joko ”OK” tai ”KÄSITTELYYN”
Lähdön ja maalin toimitsijoille on korostettava tiukkaa otetta ja kilpailijoiden ohjausta!

6. Tulospalvelu
Tulospalvelun yhteistyöstä maalin toimitsijoiden kanssa lukijaleimasimen sijainnin ja hylkäysesitysten käsittelyn suhteen on sovittava tarkasti. Toimenpiteiden järjestys:
• maalin toimitsija ohjaa kilpailijan kortteineen lukijaleimasimelle
• kilpailija asettaa Emit –kortin lukijaleimasimeen
• ATK-päätteellä oleva henkilö antaa merkin suorituksen hyväksymisestä tai hylkäysesityksestä
• hylkäysesityksen saaneen kilpailijan tarkistusliuska annetaan tulospalveluun hylkäysten käsittelijälle
• hylkäysten käsittelijä tarkistaa mekaaniset leimat tarkistusliuskasta ja päättää asiasta

Tarvittaessa kilpailijaa informoidaan siitä, mikä on aiheuttanut hylkäämisen. Dokumentteina ovat Emit-rastilista ja -ratalista, ”kaikki rastit” -kartta ja kilpailun rastinmääriteluettelo.

Hylkäyskäsittelyn aikana maalin tulo jatkuu normaalisti.

Arvokilpailujen tulokset pitää pyrkiä saamaan webiin kilpailupäivän iltana. Lisäpalveluna suositellaan myös lehdistömuotoisten tulosten julkaisemista sekä mahdollisten online-palveluiden käyttöä esimerkiksi http://www.suunnistus.infoOnline tulokset.

Vaikka rastiväliaikojen julkaisu ei ole pakollista, SSL suosittelee, että Emit-rastiväliajat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kilpailun jälkeen. Kilpailupaikalla tapahtuvasta rastiväliaikapalvelusta ja siitä perittävästä maksusta päättää järjestäjä. Kilpailunjärjestäjä voi myydä sarjoittain rastiväliaikatuloksia, joita voidaan pyynnöstä tulostaa esimerkiksi maalialueen laitaan rakennettavasta palvelupisteestä.

7. Emit-kortin käyttö ajanottoon
Harrastesuunnistuksen tapahtumissa voidaan käyttää Emit-kortin kelloa ajanottoon, jolloin lähtöleimaus tapahtuu lähtöhetkellä. Tässä tapauksessa jokaiselle samanaikaiselle lähtijälle on oma lähtöleimasin ja kello käynnistyy kun kortti nostetaan irti leimasimesta. Maaliviivalla on rasti leimasimineen. Maalileimauksessa tarvitaan 2-3 rastileimasinta, jos kyse on alle 500 suunnistajan tapahtumasta. Maaliviivan jälkeen maalikarsinassa on lukijaleimasin edellä selvitetyllä tavalla.

Maalileimausta voidaan käyttää myös yhdessä normaalin lähdön kanssa (lähtöleimaus erikseen ennen lähtöaikaa). Tällöin maaliviivalla olevan viimeisen rastin leimausaika luetaan maaliintuloajaksi.

8. Kilpailunjärjestäjän vastuu
• Järjestäjä ilmoittaa kutsussa jos kilpailussa käytetään muuta kuin Emit-leimausjärjestelmää.
• lmoittautumisajan päätyttyä hankitaan varattu määrä (ja muutamia ylimääräisiä) vuokrakortteja sekä varataan riittävästi toimihenkilövoimaa infoon puuttuvien korttinumeroiden ja kortinvuokrauksen hoitamiseksi
• Kilpailuohjeissa ilmoitetaan selkeästi ja tarkasti,
– missä voi vuokrata Emit-kortin tai tehdä muutokset aiemmin annettuihin tietoihin
– missä on nollaleimasin Emit-kortin testaamista varten
– missä jaetaan tarkistusliuskat VAIHTOEHTO: Mistä voi ostaa tarkistusliuskoja
– miten lähtöpaikalla ja maalissa toimitaan (esim. käytetäänkö maalileimausta)
– milloin ja missä kilpailija voi saada / nähdä rastiväliajat