Suunnistusliiton liittovaltuuston syyskokous lauantaina 19.11.2022

Suunnistusliiton liittovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman syyskokouksessa Pajulahdessa lauantaina 19.11.2022.

Talousarvion loppusumma on 2 771 000 €, joka on hieman kulunutta vuotta suurempi.

Kokouksessa päätettiin sääntömuutoksista liiton rakenteita koskien. Syksyllä 2023 pidetään liittokokouksen korvaava seurojen kokous, jossa liiton jäsenet eli seurat valitsevat alueittain edustajansa liittovaltuuston korvaavaan seuraparlamenttiin. Liitto uutisoi seuroja vuoden 2023 aikana tarkemmin sääntömuutoksista.

Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa pääpaino on vuoteen 2025 ulottuvan strategian toteuttamisessa, jonka mukaan Suomi haluaa olla tulevaisuudessa paras huippusuunnistusmaa, suunnistajien määrä on 75 000, tapahtumat ovat monipuolisia sekä olosuhteet ja osaaminen mahdollistavat menestyksen.

Syyskokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Timo Ritakallio uudelleenvalittiin Suunnistusliiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Timo Ritakallio (kesk.) jatkaa Suunnistusliiton puheenjohtajana. Liittohallituksen jäsenenä jatkaa Markku Virtanen (vas.) ja uutena jäsenenä liittohallitukseen valittiin Tero Taulavuori (oik.).

Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Hanna Kosonen erovuorossa olleen Maria Rantalan jatkajaksi.

Erovuorossa olleiden jäsenien Antti Orkola ja Arto Vilppola tilalle valittiin Vesa Taanila ja Tero Taulavuori. Erovuorossa ollut varajäsen Mikaela Fiskars valittiin jatkokaudelle.

Suunnistusliitto osoittaa lämpimät kiitokset Maria Rantalalle, Antti Orkolalle ja Arto Vilppolalle suunnistuksen eteen tehdystä ansiokkaasta työstä.