Seuratoiminnan kehittämistukea suunnistusseuroille 82 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille 4,6 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään erityisesti matalan harrastuskynnyksen toimintaa lapsille ja nuorille.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 376 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 231 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle on 145. Tämän vuoden myönnöissä uusia avustuksen saajia on 85.

Suunnistuksen osalta tukea sai 8 seuraa ja myöntöjen yhteissumma oli 82 000 euroa. Molemmissa tapahtui selvä pudotus edellisvuoden tasoon. Vain neljä suunnistusseuraa sai tukea uuteen hankkeeseen ja samoin neljän seuran saama tuki kohdentuu jatkohankkeeseen.

Seuratoiminnan kehittämistukea saaneet suunnistusseurat:

Espoon Akilles, 14 000 €
Jämsän Retki-Veikot, 7000 €
Kankaanpään Suunnistajat 2800 €
Lahden Suunnistajat -37, 13 500 €
Närpes OK, 3500 €
RastiPiikkiö, 10 000 €
SK Vuoksi, 19 000 €
Suunta Jyväskylä 12 000 €

Lisäksi mm. Keravan Urheilijat sai 17 000 euron kehittämistuen hiihdon ja suunnistuksen yhteishankkeeseen.

Tämän vuoden hankkeissa on erityisen paljon esillä nuorten drop outin vähentäminen. Toimintaa kehitetään joko perustamalla erityisesti yli 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille omia harrasteryhmiä, ottamalla nuoria mukaan seuran kehittämiseen, kouluttamalla nuoria ohjaaja-, toimitsija- ja tuomaritehtäviin. Lisäksi on hankkeita, joissa lähdetään toteuttamaan nuorten toivomia ja esittämiä toimenpiteitä.

Seuratukea pyritään jakamaan vuosittain mahdollisimman monelle eri seuralle. Tämän myöntöjä harkitessa kiinnitetään huomiota siihen, miten hakija on saanut valtionavustusta edellisinä vuosina ja kuinka paljon yhteensä eri vuosina.

Hankkeiden keskinäisessä arvioinnissa on pyritty suosimaan seurojen yhteishankkeita, koska tällöin avustuksen piiriin pääsee useampi seura. Hankkeiden vaikuttavuutta arvioidaan suhteessa seuran toimintaympäristöön. Vaikuttavuus on suurempaa, jos seuran kehittämishanke on ns. alueellista eli toimintaa kehitetään yli kuntarajojen.

Lähde: OKM:n tiedote 20.4.2022

Myönnetyt avustukset 2022