Suunnistusliitto hakee henkilöä laatimaan ympäristövastuusuunnitelmaa


Suunnistusliitolla on kotisivuilta löytyvät ympäristöohjeet. Nyt on tarkoituksena, että ympäristöohjeet laajennetaan laajemmaksi ympäristövastuun ohjeistukseksi. Tavoite on, että Suunnistusliitto tunnistaa ja arvioi toimintansa ympäristövaikutukset esimerkiksi kilpailutoiminnan, tapahtumien, matkojen ja hankintojen osalta. Liiton toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa vähennetään toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia ja edistetään ympäristökestävyyttä. Suunnistusliitto vaikuttaa kestävyyttä edistävästi myös rakenteiden, viestinnän ja koulutuksen avulla. Ympäristövastuusuunnitelman tai -ohjelman tulee sisältää lähtökohdat, tavoitteet, toimenpiteet, seurannan ja arvioinnin.

Työn laatiminen sopii esimerkiksi ympäristöalan opintoja tekevälle ja suunnistusta hyvin tuntevalle henkilölle. Esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen tehtävänanto sopii erinomaisesti. Työn tekemistä ohjaa liiton ympäristöryhmä.

Lisätietoa tehtävästä antaa toimitusjohtaja Mika Ilomäki (045-773 103 10, mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi). Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse 13.4.2022 mennessä mika.ilomaki@suunnistusliitto.fi. Työstä maksettavasta korvauksesta sovitaan erikseen ennen tehtävän aloittamista.