Sääntöryhmän lausunto liittyen Covid 19-pandemiaan

Suunnistusliiton sääntöryhmältä on pyydetty lausuntoa Covid 19 -pandemiaan liittyvien viranomaisten määräysten, ohjeiden ja eri tahojen suositusten noudattamisesta suunnistuksen kilpailutoiminnassa. Suunnistuksen parista ei ole Suomessa tiedossa yhtään koronan tarttumiseen liittyvää tautitapausta eikä altistumista. Eräät kilpailujen osallistumisoikeuteen ja harjoitusleireihin liittyvät tapahtumat ovat kuitenkin herättäneet keskustelua.

On selvää, että kaikessa suunnistustoiminnassa tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä niiden nojalla annettuja viranomaismääräyksiä. Koronatilanne on kuitenkin aiheuttanut myös suunnistuksessa sen, että eri viranomaisten määräykset, ohjeet tai suositukset voivat olla ristiriitaisia tai tulkinnanvaraisia ja lisäksi ne voivat muuttua usein. Ne voivat olla erilaisia maan rajojen tai jonkin tietyn aluerajan yli liikuttaessa. Ohjeistuksen soveltamiseen voi vaikuttaa myös kilpailijan urheilullinen taso.

Voimassa olevissa lajisäännöissä todetaan perusoikeutena ”jokaisella olevan oikeus osallistua suunnistustoimintaan” (2.12). Säännöissä todetaan myös: ”kilpailija ei saa vaarantaa itseään eikä muita” (3.73). Edelleen muun muassa: ”kaikessa suunnistustoiminnassa seuran ja suunnistajan velvollisuutena on toimia fair play -hengen mukaisesti ja eettisesti moitteettomasti” (luku 3.2). Lajisäännöissä ei ole sääntöjä siitä, miten kilpailuun osallistuminen voitaisiin etukäteen evätä, jos urheilijan epäillään osallistumisellaan vaarantavan terveysturvallisuuden perusteella annettuja viranomaisten määräyksiä, ohjeita tai suosituksia.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa sääntöryhmä kiinnittää kaikkien suunnistajien huomiota viranomaisten antamien määräysten, ohjeiden ja suositusten terveysturvalliseen noudattamiseen ja tulkitsemiseen. Jokaisen suunnistajan on syytä perehtyä huolellisesti myös kisajärjestäjien ohjeisiin ja noudattaa niitä. Käytännön ristiriitojen välttämiseksi kaikilta osapuolilta vaaditaan tilanteiden hyvään ennakointia urheilun reilun pelin hengessä. Lähtökohtaisesti jokaisen suunnistajan tulee omalta osaltaan itse huolehtia terveysturvallisesta osallistumisestaan ja viranomaisten määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta. Myös suunnistuksen maine tulee huomioida niin, ettei kenenkään kanssasuunnistajan terveysturvallisuus vaarannu ja tapahtumia voidaan järjestää.

Pelkkä osallistumisoikeuden rajoittamisen esille nostaminen voi haitata suunnistajan valmistautumista kilpailuun. Siksi muiden kuin urheilijan itsensä tekemään osallistumisoikeuden rajoittamiseen ilman selvää viranomaismääräystä ja urheilijaa kuulematta tulisi suhtautua erittäin pidättyväisesti. Myös suunnistajan osallistumisoikeuden esille nostamiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tulee suhtautua pidättyväisesti, koska sekin voi haitata kilpailijan valmistautumista ja se voi perustua puutteellisiin tietoihin. Osallistumisoikeuden terveysturvallisessa tulkinnassa pitää aina huomioida myös kilpailun merkitys urheilijalle hänen näkökulmastaan, mikäli viranomaisten määräys ei ole yksiselitteinen.

Sääntöryhmä tulee myöhemmin harkitsemaan lajisääntöjen tarkentamista.