Urlus-Säätiöltä tukea lasten suunnistustoiminnan kehittämiseen

Urlus-Säätiö on myöntänyt Suunnistusliitolle 23 000 euron avustuksen kuluvalle vuodelle  lasten, nuorten ja perheiden suunnistusmahdollisuuksien kehittämiseen. Vuonna 2020 käynnistynyt hanke sai näin jatkoa ja myönnetty avustus mahdollistaa uusien materiaalien, koulutusten ja tapahtumien tuottamisen seuroille, kouluille ja perheille.

– Tämä tuki on merkittävä ja mahdollistaa monien toimintamallien jatkokehittämisen sekä uusien tuottamisen. Viime vuoden aikana on uudistettu ohjaajakoulutusta sekä uudistettu Nuori Suunta -mallia ja nyt keväälle on tulossa Koulu kartalla -teemaviikot uusine materiaaleineen, kertoo liiton nuorisopäällikkö Timo Saarinen.

Suunnistusliiton lisäksi kuusi uusimaalaista suunnistusseuraa sai tukea samansuuntaisiin paikallisiin toimiin, joten kokonaisuudessaan suunnistuksen  avustussumma kohosi ennätyslukuihin, noin 66 000 euroon.

– Jatkamme erityisesti matalan kynnyksen toiminnan kehittämistä ja valtakunnallisesti Kompassi-tapahtumat ovat nyt yksi konkreettinen asia, jotta uusia lapsia ja perheitä saadaan suunnistuksen pariin. Kuluvalle vuodelle on jo muitakin suunnitelmia laadittuina ja niitä päästään nyt viemään eteenpäin, kun tieto avustuksen jatkosta saatiin. Lämmin kiitos Urlus-Säätiölle tästä tuesta, päättää Saarinen.

Urlus-Säätiön kotisivut