Antidopingsäännöstöt uudistuivat – Päivitä tietosi!

WADA:n, IOF:n ja Suomen antidopingsäännöstöt uudistuivat vuodenvaihteessa ja ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. Suomen Suunnistusliitton antidopingsäännöstön muodostavat kaikki edellä mainitut säännöstöt sekä täydentävä WADA:n luettelo Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa.

Antidopingsäännöstöjen päivityksen yhteydessä SUEK uudisti Puhtaasti Paras -verkkokoulutuksensa. Suunnistusliitto suosittelee koulutusta kaikentasoisille lajin harrastajille sekä lajin parissa toimiville valmentajille ja ohjaajille. Verkkokoulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kun verkkokoulutus on suoritettu hyväksytysti, koulutuksesta saa sähköpostitse diplomin.

Antidopingsäännöstöjen päivityksen myötä lajiliittojen – myös Suunnistusliiton – antidopingohjelmat päivitetään käynnistyneen vuoden aikana. Tässä yhteydessä ohjelmat laajennetaan kattamaan myös kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvät toimenpiteet.

Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästään riippumatta hakea tarvitsemansa erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti etukäteismenettelyllä. Lajikohtaisen tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden ei tarvitse hakea erivapautta etukäteen. Mahdollisen dopingtestin jälkeen heidän tulee kuitenkin hakea erivapautta takautuvasti sen osoittamiseksi, että kiellettyjen aineiden tai menetelmien käytölle on ollut erivapauden myöntämiseksi edellytetyt lääketieteelliset perusteet.

Suunnistuslajien kansallista tasomäärittelyä erivapauksiin liittyen päivitettiin vuodenvaihteessa niin, että jatkossa tasomäärittelyn piiriin kuuluvat vain H/D21-sarjoissa kilpailevat urheilijat:
Edellisen kauden loppurankin perusteella I-luokkaan kuuluvat suunnistajat, hiihtosuunnistajat ja pyöräsuunnistajat sarjoissa H/D21. Suunnistuksessa tasomäärittely perustuu kokonaisrankiin (maasto + sprintti). Luokkarajat löytyvät Suunnistusliiton sivuilta (www.suunnistusliitto.fi >  Kilpailu > Info > Luokkarajat).


Ks. myös Reilua peliä rasteilla