Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen

Eilen julkistettiin tulokset tutkimuksesta Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. Kyselyyn vastasi 3241 iältään 15–74-vuotiasta suomalaista touko- ja marraskuussa 2018. Tutkimusryhmä koostui KIHUn, LIKES-tutkimuskeskuksen sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkijoista.

Kyselyssä vastattiin lajikohtaisesti harrastuksen useuteen, kestoon ja kontekstiin, eli mikä taho järjesti liikkumismahdollisuuden vai oliko se omatoimista.

Tulosten mukaan 137 000 suomalaista harrastaa suunnistusta ainakin kerran vuodessa. Suunnistuksen harrastajista 29 % harrastaa suunnistusta vähintään kerran viikossa (38 000 henkilöä), 29 % harrastaa 1-3 kertaa kuukaudessa ja 42 % harrastaa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Harrastusminuutit ovat suunnistuksessa keskimäärin 57 minuuttia viikossa.

Vapaaehtoistyötä tehdään mittavat määrät

Yhteensä 20,5 % väestöstä on mukana liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyössä, eli noin 845 000 henkilöä. Näistä 12,1 % on mukana urheiluseuran vapaaehtoistyössä, 2,7 % tekee muun liikunta- ja urheilujärjestön vapaaehtoistyötä  ja 7,4 % toimii vapaaehtoisena liikuntaan ja urheiluun liittyen muissa yhdistyksissä ja järjestöissä.

Vapaaehtoisena toimitaan monenlaisissa tehtävissä säännöllisesti, satunnaisesti tai kertaluonteisesti. Luettelossa on kerrottu vapaaehtoistyötä tekesien prosenttijaumat eri tehtäväryhmiin:
-valmentaja, apuvalmentaja tai ohjaaja 9,3 % vapaaehtoistyötä tekevistä (Naiset 5,7 %; Miehet 12,9 %)
-joukkueenjohtaja 5,5 (N2,8; M 8,1)
-rahastonhoitaja 4,6 (N3,1; M 6,0)
-huoltaja 7,8 (N5,9; M 9,6)
-muu toimihenkilö 13,5 (N10,6; M 16,4)
-toimitsija 12,5 (N9,1; M15,9)
-talkootyö tai varainhankintatehtävä 18,5 (N 16,1; M 20,9)
-tuomari- ja arviointitehtävä 6,2 (N2,9; M 9,6)
-hallitus, valiokunta, lajijaosto tai muu luottamustehtävä 7,4 (N 4,8; M 10,0)
-muu vapaaehtoistyö 13,0 (N 11,5; M14,4)

Vastaajia pyydettiin kertomaan, missä lajeissa he ovat toimineet vapaaehtoistehtävissä. Suunnistuksessa on tutkimuksen mukaan lajeista kolmanneksi eniten vapaaehtoistyön tekijöitä. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään jalkapallossa ja jääkiekossa.

Tutkimuksen mukaan on suunnistuksen vapaaehtoistoimijoiden määrä eri ikäluokissa seuraavanlainen: 15-34-vuotiaat 7 300 vapaaehtoista, 35-54 vuotiaat 14 700 vapaaehtoista, yli 54 vuotiaat 23 300 vapaaehtoista. Vapaaehtoistoimijoita on suunnistuksessa yhteensä  45 300 (1,1 % väestöstä), joista on naisia 13 400 ja miehiä 31 900.

Osallistuminen liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaan

Tuloksista ilmenee, että 42,7 % väestöstä kiinnittyy liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaan myös muulla tavoin kuin harrastamalla liikuntaa, mikä tarkoittaa 1 760 000 15-74-vuotiaista. Osallistumisen muotoja ovat vapaaehtoistyön tekeminen ja / tai muu osallistuminen seurojen toimintaan (tilaisuudet, kannustaminen, muu) ja / tai urheiluseuran jäsenyys.

Urheiluseuran, liikuntayhdistyksen tai liikuntajärjestön jäseniä on 23,3 % väestöstä.

Kulkeminen harrastuspaikalle suunnistuksessa

Tutkimuksessa selvitettiin myös liikkumista harrastuspaikalle. Tulosten mukaan suunnistuksessa on keskimääräinen etäisyys harrastuspaikalle 8,9 km ja harrastajien keskiarvona tapahtuva siirtyminen harrastuspaikalle on 11,3 km / vko / harrastaja. Laskennallisesti tästä muodostuu 1,5 miljoonaa kilometriä viikossa.

51 % harrastajista siirtyy harjoituspaikalle autolla, joista kertyy 1,3 miljoonaa kilometriä. Suunnistus sijoittuu tämän tutkimuksen lajien listalla sijalle 21 viikottaisessa autoilukilometrien määrässä.

38 % harrastajista siirtyy harjoituspaikalle aktiivisesti, eli jalan tai pyörällä. Suunnistajien lihasvoimin kuljettuja harjoitusmatkoja kertyy viikottain 240 000 km. Mitä parhainta terveyttä edistävää liikuntaa tämäkin!

Joukkoliikennettä käyttää 4 % suunnistajista ja muita liikkumistapoja on 6 %.

 

Sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö että Olympiakomitea näkivät tarpeellisena, että vastaavaa ja vertailukelpoista tietoa sisältävä tutkimus toistettaisiin muutamien vuosien välein.

KIHUn uutinen tutkimuksesta

Jarmo Mäkinen (toim.), Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. KIHUn julkaisusarja, nro 67. ISSN 2489-8317, ISBN 978-952-7290-05-7 (PDF)