Huippusuunnistuksen Tähtiseura-ohjelmalla haetaan muutosta

Viime vuoden keväällä alkaneessa huippuseuraprojektin pilottivaiheessa on ollut mukana kuusi seuraa kehittämässä, kokeilemassa ja jakamassa osaamistaan. Seurojen kanssa on kokoonnuttu viisi kertaa työpajoihin, joiden välissä seurat ovat kehittäneet seuran toimintaa asiantuntijoiden esityksistä syntyneiden ideoiden ja annettujen kehittämistehtävien mukaisesti.

Projektin myötä on syntynyt listaus huippusuunnistuksen Tähtiseuran laatutekijöistä, millä kuvataan suomalaisen huippusuunnistuksen arkivalmennuksen laatua, joka mahdollistaa kansainvälisten menestystavoitteiden toteutumisen. Tämän kehittämistyökalun ovat huippuseuraprojektin pilottiseurat yhdessä Suunnistusliiton ja Olympiakomitean kanssa luoneet.

Laatutekijöissä yhdistyvät valtakunnalliset Tähtiseura-ohjelman määrittelyt sekä lajin omat sisällöt. Tähtiseuran toimintaan kuuluu suunnitelmallisen ja ympärivuotisen Vauhtia, taitoa, kanttia! -valmennuslinjan mukaisen urheilutoiminnan lisäksi kansainvälisen vaatimustason mukaiset olosuhteet ja valmennusosaamisen resurssit. Lisäksi olennaisessa roolissa on toimintaedellytykset luovat talous ja edistynyt seuran johtaminen.

Suunta Huipulle -seuraprojekti 2019-2020

Ensi vuonna toimintamallia lähdetään levittämään muillekin kehittymisenhaluisille seuroille Suomessa. Suunta Huipulle -seuraohjelman toinen vaihe sisältää kasvattaja- ja huippuseurojen laadun edistämistä tarjoamalla mallin seurakehittämisen polulle. Toimintamalli korostaa huipputasoisen seuratoiminnan lisäksi seurojen välistä yhteistyötä sekä seurojen, liiton ja urheiluakatemioiden yhteistyötä. Muutostyön onnistumisen tulee näkyä erityisesti huippusuunnistajan tai huipulle tähtäävän suunnistajan ja hänen arkiympäristönsä muutoksissa.

Haku seuraprojektin toiseen vaiheeseen aukeaa tammikuussa 2019 ja alueellisesti toteutettava Suunta Huipulle -koulutus, kehitys ja leiritysohjelma käynnistyy keväällä 2019.

Tähtiseuran valmennustoiminta tähtää kansainväliseen menestykseen

Suunta Huipulle -seurakehittämisen polulle voi lähteä erilaiset kasvattaja- ja huippuvaiheen seurat, mutta huippusuunnistuksen Tähtiseuraksi voi päästä vain, jos seura täyttää menestystä ja kehittämiseen sitoutumista kuvaavat peruskriteerit sekä kansainvälisen menestyksen lähtökohdista määritellyt laatutekijät. Pelkät mitalit ja huippu-urheilua tukeva strategia eivät siis riitä, vaan ytimessä on halu tarjota ammattimaista ja kunnianhimoiseen kansainväliseen menestykseen tähtäävää valmennustoimintaa nuorille, aikuisille tai molemmille ryhmille.

Suunnistusliitto tulee jatkossa erikseen kutsumaan tai hakemaan seuroja mukaan tavoittelemaan huippusuunnistuksen Tähtimerkkiä. Huippusuunnistuksen Tähtimerkin saaneiden seurojen valmennuksen kehittämistä tullaan myös tukemaan ja Tähtiseurojen kanssa luodaan uusia yhteistyönmalleja maajoukkuetoiminnan ja huippuseuravalmennuksen välille.

Huippusuunnistuksen Tähtiseura-laatumerkki kuvaus 11_2018 (pdf)

Huippusuunnistuksen Tähtiseuran peruskriteerit ja laatutekijät (pdf)

Lue lisää ja tutustu projektin materiaaleihin:
Suunta Huipulle -kehittämisohjelma