Vuoden 2017 seurakyselyn tuloksia

Suomen Suunnistusliitto toteutti joulukuun 2017 – tammikuun 2018 välisenä aikana vuosittaisen seurakyselyn, jolla kerätään tietoja suunnistustoiminnan laajuudesta Suomessa. Vuoden 2017 seurakyselyyn vastasi 152 seuraa, mikä on noin 45 % kaikista Suunnistusliiton jäsenseuroista.

Seurat ja jäsenet

Suunnistusliitossa oli vuoden 2017 lopussa 338 jäsenseuraa. Tämä on 5 seuraa vähemmän kuin vuonna 2016 ja lähes 40 seuraa vähemmän kuin vuonna 2010. Seurojen määrän laskusta huolimatta seurojen jäsenmäärä on ollut jo muutaman vuoden peräkkäin kasvusuunnassa. Vuonna 2017 suunnistusseuroissa arvioitiin olevan noin 39 500 jäsentä (v. 2016, 38 900). Jäsenmäärä on nyt samaa tasoa kuin vuosina 2010 – 2012, vaikka sen jälkeen jäsenmäärä laski vuosina 2013 – 2015 noin 36 000 jäseneen.

Seurojen jäsenistä noin 32 % on alle 21 –vuotiaita ja noin 68 % yli 21 -vuotiaita. Nuorten osuus seurojen jäsenistä hieman laski ja aikuisten osuus hieman kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti yli 21-vuotiaita naisia on liittynyt seurojen jäseniksi aiempaa enemmän, vaikka jäsenkunta on edelleen hieman enemmän miesvoittoista. Miehiä on arviolta noin 58 % jäsenistöstä.

Kyselyyn vastanneista seuroista 35 seuraa raportoi palkanneensa yhden tai useampia osa-aikaisia seuratyöntekijöitä ja 6 seuraa raportoi palkanneensa päätoimisen seuratyöntekijän vuonna 2017. Osa-aikaisten seuratyöntekijöiden määrä on kasvanut muutamassa vuodessa huomattavasti, mutta päätoimisten työntekijöiden määrä hieman laski edellisiin vuosiin verrattuna. Palkattuja seuravalmentajia tai vastuuohjaajia (osa-aikaisia tai päätoimisia) oli kyselyn perusteella 13 seuralla.

Kyselyyn vastanneista seuroista noin 30 % oli saanut kaupungin/kunnan tuen lisäksi jotakin muuta tukea seuran toimintaan.

Seurojen valmennus- ja harjoitustoiminta

Kyselyyn vastanneista seuroista 72 % järjesti lapsille ja nuorille suunnistuskoulutoimintaa, 56 % lasten/nuorten harjoitus- tai valmennustoimintaa, 33 % aikuisten valmennustoimintaa ja 43 % aikuisten muuta harjoitus- ja harrastustoimintaa. 17 % vastanneista seuroista ilmoitti, ettei se järjestä valmennus- ja harjoitustoimintaa jäsenilleen.

Seurojen jäsenilleen järjestämään harjoitus- ja valmennustoimintaan osallistuu arviolta noin 5800 aikuista ja noin 11 000 lasta ja nuorta. Valmentajia ja ohjaajia seuroissa on arviolta 2000. Luvut ovat samalla tasolla tai jopa hivenen kasvaneet osallistujamäärän osalta edelliseen vuoteen verrattuna.

Kunto- ja harrastesuunnistus

Kuntorastien osallistuja ja -tapahtumamäärät kasvoivat hieman vuonna 2017. Vuoden 2017 kuntosuunnistustapahtumissa oli osallistujia yhteensä noin 415 000 (v. 2016, 413 000) ja kuntorastitapahtumia järjestettiin noin 4100 (v. 2016, 3900). Kuntorasteja järjestää lähes 270 seuraa eri puolilla Suomea.

Noin puolet seurakyselyyn vastanneista seuroista järjesti vuonna 2017 aikuisten suunnistuskouluja tai Jukola-kouluja.

Ympäristöasiat

Isolla osalla vastanneista seuroista ei ole ollut haasteita maastonkäytössä suunnistustapahtumia järjestäessä. Paljon on kuitenkin kommentteja yksittäisistä maanomistajista tai yksittäisistä maastonkäytön rajoituksista (esim. taimikot, pesintäalueet, suojelualueet), jotka ovat rajoittaneet jonkin verran toimintaa. Myös riistaeläinten lisääntymisaikana ja metsästysaikoina maaston käyttöä rajoitetaan. Ympäristöviranomaisten taholta on erilaisten suojelualueiden määrä selkeästi kasvamassa, mikä vaikuttaa seurojen toimintaan sekä yleisesti että erityisesti isompia kilpailuja järjestettäessä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille seuroille ja onnittelut Saarijärven Pullistukselle, joka voitti kyselyyn vastanneiden seurojen kesken arvotun Suunnistusliiton tuotepaketin.