OKM:n Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset 2018 – 2019 ovat haettavissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset peruskouluille lukuvuodelle 2018 – 2019 ovat nyt haettavissa.

Kehittämisavustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Liikkuva koulun -ohjelman tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Suunnistusseurojen kannattaa olla aktiivisia Liikkuva koulu -hankkeessa mukana olevien koulujen kanssa. Urheilujärjestöjen mukana olo osana hankkeita on hyvin toivottavaa.  Esimerkiksi pihakartat, koulujen lähialuekartat ja MOBO-radat koulujen läheisyyteen sopivat hyvin hankkeen rahoituksen puitteisiin.

Keskeisiä tekijöitä Liikkuva koulu -ohjelmassa ovat:

  • Toiminnallisten opetusmenetelmien täysimittainen käyttöönotto
  • Oppilaiden osallisuus
  • Opettajien osaamisen lisääminen
  • Rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • Välitunti- ja koulumatkaliikunnan edistäminen
  • Koulumatkojen kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen
  • Koulukuljetusten odotusaikojen liikunnallistaminen
  • Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • Laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö
  • Yhteistyö järjestöjen, kuten liikuntaseurojen, ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa

Kehittämisavustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset koulutuksen järjestäjät peruskouluihin kohdentuvaan toimintaan. Hakemukset toimitetaan aluehallintovirastolle 9.3.2018 mennessä. Haettavissa oleva määräraha lukuvuodelle 2018 – 2019 on 7 miljoonaa euroa.

Lisätietoa kehittämisavustuksista ja hakumenettelystä OKM:n sivuilta:

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset, peruskoulut

Liikkuva koulu -ohjelman kehittämisavustukset, toinen aste

Liikkuva koulu -ohjelma

Liikkuvat koulut